สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4

1 ธันวาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

HSF อัปเดทการออกแบบพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ปรับแบบการออกแบบพื้นที่ ย่านเมืองเก่า และป่าตอง ตามคำแนะนำของพื้นที่
 2. จะมีการจัดกิจกรรม city lab ที่หาดป่าตองวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565
 3. จะมีการจัดงานวันเด็กปี 66

แนวทางดำเนินการต่อ 1. สนส.ออกแบบการเก็บข้อมูลในงานวันเด็กและงาน city lab 2. นัดทาง ม.อ.ภูเก็ตอัปเดทงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

15 พฤศจิกายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-18.00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF)

3 พฤศจิกายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom :  https://zoom.us/j/9019029104
1) city lab ป่าตอง จะทำโซนครอบครัว ได้ออกแบบ  สนามเด็กเล่น ปรับไฟโซนกลางคืนเป็นตัวดึงดูด เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ ลานสเก็ตเด็ก  ถังขยะรีไซเคิล  เครื่องปั่นทราย กรองขยะ ชวนศิลปินมาวาดรูป โต๊ะยืน ถังขยะ แนะนำพื้นที่ป่าตอง
1. ให้มองความยั่งยืนของกิจกรรม ก่อนมี event คุยกับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ให้สร้างคงามตระหนักต่อ pa
2. ทำควบคู่กับเรื่องอาหาร 3. รองรับงาน expo 2028

2) ย่านเมืองเก่า การละเล่นย่านเมืองเก่าให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีกิจกรรมทางกาย
- ออกเเบบมาให้เพิ่มการเดิน ซึ่ง pa มันเป็นการ pa แบบ เบา ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทำให้คนมี pa ที่เพียงพอ ยังไม่ตอบโจทย์ ว่าจะเพิ่ม pa ให้เพียงพอได้อย่างไร - ไอเดีย ถ้าไปเดินทางย่างเมืองเก่า หอนาฬิกา จะมีพื้นที่ที่วาง cutout ถ้าเดินเข้าไปในย่านเมืองเก่าจะมีภาพวาด ลองคิดว่า สมมุติให้คนไปถ่ายรูปแล้วมีไฟส่อง แล้วเราให้คนปั่นจักรยาน หรือ ลู่วิง และสามารถผลิตไฟให้ส่อง หรือ ไฟวิบวับๆ ขึ้นมา ทำให้มีการปั่น หรือ วิ่ง ทำให้เกิดพลังงานขึ้นแล้วมีไฟสวยๆให้สามารถถ่ายรูปได้ หรือ มีภาพ event การวิ่งอยู่ข้างๆ เหมือนนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมวิ่งอยู่ด้วยในภาพนั้น
- ย่าน old town (ซึ่งมีการจัดทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) จัดให้มีการละเล่น”เชิงวัฒนธรรม” เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว ได้วิ่งสัก 2-3 รอบ และสามารถเก็บตังค์ได้ด้วย เช่น รอบละ 10 บาท 100 บาท ให้ดึงนักท่องเที่ยว มาเต้นรำ สักเพลง 2 เพลง ก็จะทำให้เกิดกิจกรรมทางกายขึ้นได้ - ขณะเดียวกันในย่านนี้มีเรื่องการกินอย่างเดียว ทำย่านนี้ให้เป็นเรื่องอาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ มันจะช่วยทำให้ดีมากขึ้น แนะนำจากให้พูดเรื่องความเข้าใจเรื่องประเด็นกิจกรรมทางการ ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย ที่สำคัญ ทำอย่างให้มีผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง เพราะทางทีมไม่ได้ช่วยเราได้ตลอดเวลา - ในกระบวนการออกแบบ อาจจะให้ชุมชนแบ่งความรับผิดชอบด้วย เข่น การละเล่นวิ่งเปรี้ยว แห่สิงโต มีใครทำกิจกรรมนี้อยู่ เป็นไปได้ไหมถ้า นักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว - อยากให้กระบวนการพุดคุย เพิ่มความสำคัญเรื่อง pa เพียงพอ สิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ในคนและนักท่องเที่ยวมี pa เพียงพอ คน active ประเทศ active การพัฒนาเมือง ประเทศจะดีขึ้น ให้คนรับผิดชอบทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง - ทำเรื่องอาหารปลอดพิษ กินให้เหมาะสม ย่านเมืองเก่าอาหารดีต่อสุขภาพ - ปฏิทินจะถูกใช้ในแบบสอบถาม ตัวอย่างกิจกรรมการผลิตสาเก ตอนทำปฏิทินกิจกรรมให้ชวนวิทยาเขตภูเก็ต 11 ,  13 พ.ย.2565ให้ทีม มอ.มาร่วมสังเกตการณ์การจัดระดมความคิดเห็น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า

26 ตุลาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029104 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการออกแบบสถาปนิก 1 ตลาดนัดบ้านซ่าน ตลาดนัดบ้านซ่าน ที่ต้องใช้สถาปนิกมาช่วย คงจะไม่เหมือนตลาดทั่วไป เรากำหนดพื้นที่คร่าว ๆ ไว้ ส่วนรูปแบบทางผู้รับผิดชอบโครงการกำลังคุยกับสถาปนิก อาจจะต้องให้ concept ว่าเป็นตลาดแบบ Green เข้ากับ concept ของอ.พันธ์ด้วย ที่ต้องเป็นเรื่อง Healthy 2 ลานเด็กเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
3 เส้นทางเดิน – วิ่ง เส้นทางใน ม.อ.เชื่อมกับชุมชนรอบๆ 4 ลาดจอดรถเอนกประสงค์ - พื้นที่ว่างจากการจอดรถ ออกแบบให้เป็นลานเต้น Zumba Dance จะใช้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มเติมเรื่องป้ายเชิญชวน กิจกรรม Zumba Dance เป็นกิจกรรมที่พื้นที่จะกำหนดชัดเจน

สรุปลำดับ Timeline กิจกรรม ดังนี้ ลำดับ วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ์ 1 ทบทวนเอกสาร ในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทีมวิชาการทบทวน เพื่อมาตอบเรื่องลานกีฬา ตลาดบ้านซ่าน เส้นทางเดิน - วิ่ง และอื่น ๆ ที่ชุมชน/เครือข่าย เสนอมา สามารถทบทวนได้ตลอดทั้งโครงการ 1) ข้อมูลการออกแบบลานเด็กเล่น 2) ข้อมูลการออกแบบตลาดสุขภาพ 3) ข้อมูลการออกแบบเส้นทางเดินวิ่ง 4) ข้อมูลการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ
2 ประชุมกลุ่มเป้าหมาย - ก่อตัวเครือข่าย - ออกแบบโครงการ 2.1 ก่อตัวเครือข่าย ได้จัดไปแล้วทั้งนักศึกษา บุคลากร และท้องถิ่น ส่วนทางชุมชน จะใช้รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ชวนมาให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในรูปแบบเดียวกัน สร้างแบบสอบถามว่าชุมชนต้องการอะไรเพิ่มเติม 2.2 ออกแบบโครงการร่วมกัน อาจจะเป็นโครงการที่เราหยิบมาทำ หรือตั้งไว้เป็นแผนเพื่อไปเสนอ MOU ว่าจะชวนใครมาทำ เครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถมารองรับโครงการที่เราออกแบบไว้ได้ 1) รายชื่อเครือข่าย /จำนวนสมาชิก 2) รูปแบบโครงการ/กิจกรรม pa
3) พื้นที่ออกแบบทางสถาปนิก
4) หน่วยงานที่จะทำ MOU
3 การมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ ต้องให้ชัดว่าได้พื้นที่ที่สถาปนิกออกแบบส่วนไหนบ้าง ได้กิจกรรมที่ชัดเจน เช่น เต้น Zumba ต้องมีการออกแบบอย่างไรให้ดึงดูด หรือขยายพื้นที่กิจกรรมอื่น มีตัวอย่างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ สสส. จะส่งให้ทางคุณธนวัฒน์อีกครั้ง 3.1 พื้นที่ออกแบบด้านสถาปนิก 3.2 กิจกรรมที่ไปทำกับพื้นที่

4 สถาปนิกออกแบบ สถาปนิกออกแบบสถาปัตย์พื้นที่ ผลการออกแบบ (ร่าง) 1) ตลาดนัดบ้านซ่าน 2) ลานเด็กเล่น 3) เส้นทางเดิน – วิ่ง
4) ลาดจอดรถเอนกประสงค์ 5 ทบทวนแบบสถาปัตย์ ทบทวนแบบกับกลุ่มเครือข่ายว่าจะปรับ เพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง ได้แบบสถาปัตย์
6 ทดลองทำกิจกรรม ทดลองทำกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการ ถึงหลังโครงการได้ ไม่จำกัดว่าต้องทำช่วงไหน เพิ่มกิจกรรมทางกาย 7 ทำ MOU กับหน่วย ทำ MOU กับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ รองรับโครงการว่าแผน โครงการที่เราออกแบบไว้ ใครจะมาช่วยในปีถัดไป เมื่อจบโครงการแล้ว Mou แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ

แผนงานการดำเนินงานต่อในเดือนพฤจิกายน 2565
1. การออกแบบทางสถาปนิก ลานเด็กเล่น ตลาดนัด เส้นทางเดินวิ่ง ลานจอดรถเต้นแอโรบิก
2. หลังจากนี้จะคุยเรื่องเครือข่าย ส่วนเรื่องกิจกรรมที่วางแผนว่าจะจัด กิจกรรมไหนที่จัดได้ก่อนก็จะจัด กิจกรรม อีกส่วนที่จะทำควบคู่กัน คือ การสร้างเครือข่าย ตอนนี้เรามีปัญหาจาก 2 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วทั้งเดิน - วิ่ง และ Zumba ชุมชนรอบข้างยังมาร่วมไม่มากเท่าไหร่ อาจจะต้องลงไปทำกลุ่มย่อยในพื้นที่ 3. การทำแบบสำรวจ Pre Test จะเร่งทำในช่วงนี้ แบบสอบถามสุ่มจำนวน 300 ชุด
4. การตั้งทีมติดตามประเมินผล จะไปช่วยสนับสนุน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ทีมpaภูเก็ตประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

19 กันยายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ม.อ.ภูเก็ต
สำรวจข้อมูล pa ก่อน /ในวันเวทีประชาคม ประมาณ 100 คน
- บุคลากร มอ. > แบบสอบถามออนไลน์ - นักศึกษา > แบบสอบถามออนไลน์ - ประชาคม 19 ชุมชน เชิญผู้นำชุมชน 19 แห่ง - เทศบาลกระทู้ - สาธารณสุขกระทู้
- โรงเรียนในพื้นที่
- ประปา/พื้นที่อ่างเก็บน้ำ - ผู้ประกอบการ - โรงแรม


เวทีประชาคม
- เล่าให้ฟังว่ามีทุนอะไรบ้าง - สถานการณ์ pa - ตุ๊กตากิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ / การใช้พื้นที่ / ผู้ใช้ - WS พื้นที่อื่นๆของ ม.อ. มีอาคารนี้เกิดกิจกรรมอะไรได้บ้าง
- ใครเป็นเจ้าภาพกิจกรรม - แบ่งกลุ่มย่อย นักศึกษา / บุคลากร / ชุมชน  ออกแบบให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ - สำรวจ pa ในกลุ่มด้วย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วางแผนงาน 25 ส.ค.65

25 สิงหาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการติดตามความก้าวหน้างาน 2 ทีม ได้แก่ ทีม ม.อ.ภูเก็ต และทีมจุฬาฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าดังนี้
1. ผลสถานการณ์การมีกิจกรรมทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ม.อ.ภูเก็ต เขาหลัก ย่านเมืองเก่า ป่าตอง สะพานหิน 2. ผลการออกแบบด้านสถาปตยกรรม 3. กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 5 พื้นที่
4. ความก้าวหน้างาน
5. แผนการใช้เงิน


พื้นที่ ม.อ. ภูเก็ต
จากพื้นที่สาธารณะใน มอ.ยังขาดการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่เพื่อมีกิจกรรรมทางกายและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี เช่น ใน ม.อ.มีศูนย์กีฬาแต่คนเข้ามาใช้ประโยชน์ยังน้อยอยู่ คนรอบๆ ม.อ.ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์
พื้นที่สาธารณะ ม.อ.ภูเก็ต เช่น
- ศูนย์กีฬา (มีฟิตเนส, เต้นแอโรบิค, สนามบอล, สนามเทนนิส, สนามบาส, สระว่ายน้ำ)
- อาคารเรียน
- หอพัก
- โรงแรม
- อ่างเก็บน้ำ
ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ มีดังนี้
- เครือข่ายผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- อสม. - เครือข่ายชุมชน/ชมรมกีฬา
- ประชาชนทั่วไปรอบๆ ชุมชน ม.อ. - นักศึกษา - บุคลากร
- ผู้ประกอบการ/Event

กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ใน ม.อ.ภูเก็ต
- เดิน/วิ่ง - กีฬา - กิจกรรมนันทนาการ / การละเล่น
- กิจกรรมกลุ่ม - มีชมรม / เครือข่ายมาใช้พื้นที่

การเข้ามาใช้พื้นที่เป็น ประจำ หรือ Event เป็นช่วงๆ

กระบวนการ 1. วิเคราะห์พื้นที่ใน ม.อ.ภูเก็ต ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกิจกรรมโปรแกรมอะไรได้บ้าง / และจะออกแบบพื้นที่อย่างไร
2. วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
3. เก็บข้อมูลสถานการณ์ PA และระดมความคิดเห็นร่วมกันออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ PA (วางแผน: อยู่ไหน จะไปไหน ไปอย่าง ไปถึงหรือยัง) วิธีการเก็บ > ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / เป้าหมาย อยากให้สุขภาพดีขึ้นอย่างไร/ PA ดีขึ้นอย่างไร
(อยู่ไหน)
ประชุมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ PA / สถานการณ์สุขภาพ (จะไปไหน) สุขภาพดีขึ้น ? PA ที่เพียงพอเพิ่มขึ้น ? (ไปอย่างไร) จะมีกิจกรรมอะไร > มาออกแบบกิจกรรม
(ไปถึงหรือยัง) ติดตามประเมินประเมินผล > ประชุมสรุปบทเรียน

 1. ผล 4.1 Map พื้นที่ ม.อ. / รอบๆ ม.อ. 4.2 กลุ่ม stakeholder / กลุ่มเครือข่าย
  4.3 โปรแกรมกิจกรรม
  4.4 ผลการออกแบบสถาปนิค
  4.5 ผลจากแบบสอบถาม PA
  4.6 จัดเวที /ปรับแบบ/ทดลองใช้/นำไปใช้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต

25 กรกฎาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีม pa สนส. ทีมสถาปนิกจุฬา ประชุมคุณหมอบัญชา ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. เพื่อวางแผนงานโครงการ PA Masterplan ภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แผนงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดภูเก็ต
 • พื้นที่บริเวณรอบ รพ.อบจ.มีความสนใจจะดำเนินการทำพื้นที่สุขภาวะและอาหารปลอดภัย ทั้งนี้มีเครือข่าย รพสต.อีกจำนวน 21 แห่ง มีความสนใจในการดำเนินการต่อในประเด็นทีร่มกันหารือ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร

24 กรกฎาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการสู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม

19 มิถุนายน 2565
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกแบบพื้นที่โรงแรม
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เวลา 13.30-16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
                เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
              โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 09.00 - 16.00 น. การศึกษาดูงานเพื่อการทบทวนรูปแบบเมืองต้นแบบในประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
                เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม
              โดย ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                  นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

..

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมความก้าวหน้า pa ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน)

17 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมความก้าวหน้า PA ภูเก็ต (ย่านเมืองเก่า หาดป่าตอง สะพานหิน) Phuket Healthy space แนวทางการออกแบบพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ย่านเมืองเก่า ศูนย์ทันคกรรมดิจิทัล สะพานหิน และชายหาดป่าตอง
Site potential / Stakeholder Analysis / User Requirement / Case Study/ Concept Design/ Pilot Area/

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา) วันที่ 2

4 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

09.00 - 12.00 น. สรุปแนวทางการดำเนินงานในการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในพื้นที่โรงแรม โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
      ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต       ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ
13.00 -18.00 น. ลงพื้นที่เพื่อดูแบบแปลนในพื้นที่โรงแรม และสรุปแบบพื้นที่สุขภาวะ
โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
      ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่สุขภาวะสวนสาธิตสมุนไพร
- สวนสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร / ผลผลิตภัณฑ์ใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย
- รูปแบบเรียนรู้ 1. เพาะพันธุ์/คัดเลือกพันธุ๋ 2. พื้นที่ปลูก 3.พื้นที่แปรรูป 4. ทำเป็นผลิตภัณฑ์
- แบ่งตามโซนอาหารเป็นยา เช่น โซนเครื่องแกง โซนต้มยำ เดินตามธาตุ พื้นที่เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ลานกิจกรรมต่างๆ
- ชนิดสมุนไพรมากกว่า 102 ชนิด (พืชยืนต้น 36 ชนิด, ไม้พุ่ม 25 ชนิด, ยกแปลง 31 ชนิด, แปลงปิดพืขเมืองหนาว 10 ชนิด)

กิจกรรมในสวนสาธิตสมุนไพร 1) ตรวจธาตุเจ้าเรือน 2) เดินชมสวนสมุนไพร 3) เดินเก็บพืชส่งมาปรุงอาหาร 4) ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพร 5) ดูกระบวนการผลิตเครื่องแกง

ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายใน shop
- ดู product champion คืออะไร ของ มอ.
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ ในเชิงอุตสาหกรรม โดยการร่วมทุน /อาจจะเป็น co brand เพราะเราผลิตเองคงไม่ได้ / จ้าง OME

โปรแกรม post covid rehab - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ post covid จัดอบรม 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้ประกอบการ 2. กลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทย 3. กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย
- เริ่มจัดอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 / จัดประชาสัมพันธ์ปิดตัวโปรแกรม post covid
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.อ.
- โปรแกรม post covid rehab 3 วันสำหรับคนไทย / ต่างชาติ 7 วันฯลฯ - อนาคตยกระดับให้ได้มาตรฐานการรองรับจาก WHO

อาหารเป็นยา ชนิดอาหารเป็นยาที่จะผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่สุขภาวะ ได้แก่ - อาหารธาตุเจ้าเรือน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) - อาหาร post Covid - อาหารผู้สูงวัยตามกลุ่มโรค
- อาหารเครื่องดื่มตามกรุ๊ปเลือด

กิจกรรมที่จะดำเนินการกับเชฟของโรงแรม 1 list รายการ
2 ออกแบบเมนูอาหาร 3 ชื่ออาหารมีการประกวด ชื่อ ให้มีคำว่าเขาหลัก 4 เมื่อได้เมนูอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์แพทย์แผนไทยมาอบรมเรื่องอาหาร สมุนไพร /มีใบประกาศนียบัตร

นัดประชุมครั้งต่อไป
- วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 เพื่อทดลองปรุงเมนูอาหารตามพืชสมุนไพร
- ศึกษาดูงานที่อภัยภูเบศร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (เขาหลัก จ.พังงา)

3 มิถุนายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การรายงานความก้าวหน้าการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (โปรแกรม post covid rehab / เบเกอรี่,กาแฟสูตรพิเศษ,อาหารเป็นยา/พืชเมืองหนาวอื่นๆที่จะใช้ปลูกในพื้นที่)

การรายงานความก้าวหน้าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(physical activity) ในพื้นที่โรงแรม (แบบร่างพื้นที่สุขภาวะ)

โดย อาจารย์สมพงศ์ ดาวพิเศษ  ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย
  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต   ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์ คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่สุขภาวะ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ส่วนหน้าโครงการลานจอดรถ จะมีการประยุกต์ปรับรูปแบบลานจอดรถให้เป็นพื้นที่ activity เช่น ถ้าไม่มีรถมาจอด ยังสามารถทำกิจกรรมทางกายในลานจอดรถได้
ส่วนที่ 2 สระน้ำ น้ำพุร้อน และสนามหญ้าหน้าโครงการ จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมีลู่เดินวิ่งรอบสระน้ำและสนามหญ้า
ส่วนที่ 3 พื้นที่คลินิกแพทย์แผนไทย/จัดฝึกอบรมแพทย์แผนไทย บริการใช้ product (ยา,น้ำมัน,ลูกประกบ อื่นๆ) ส่วนที่ 4 พื้นที่ร้านอาหารเป็นยา (สมุนไพรเป็นยา, อาหารเป็นยา) / คาเฟ่เบเกอรี่สมุนไพรฯลฯ /shopจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ม.อ. เครื่องสำอาง อาหาร ตำรับแพทย์แผนไทย อื่นๆ
ส่วนที่ 5 พื้นที่สุขภาวะเรียนรู้สวนสาธิตสมุนไพร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย(มอ.ภูเก็ต-เขาหลัก จ.พังงา)

17 พฤษภาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 2.โครงการประยุกต์ใช้แนวทางบริการทางสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมในสถานพยาบาลภูเก็ต การปรับปรุงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 3.หารือการกำหนดและออกแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเขาหลัก การประยุกต์การบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 4.หารือเรื่องแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 1. สำรวจข้อมูล พื้นที่
 2. ทบทวน สำรวจ
 3. แบบ 1 ไปถามความเห็น/ความต้องการของชุมชน -รอบวิทยาเขต -ในวิทยาเขต -กลุ่มองค์กร หรือ ที่จะมาใช้บริการ -- รพ. -- รพ แพทย์แผนไทย -- ศูนย์กีฬา
 4. ปรับแบบ
 5. จัดเวลา รับฟังความคิดเห็น   ออกแบบหากลไกการขับเคลื่อนให้มี PA

การนำเสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้น 1 พื้นที่โครงการ 2 การสำรวจสภาพปัจจุบัน 3 แนวทางการออกแบบ ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่สามารถมาใช้พื้นที่ หรือ ออกกำลังกาย หากจับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สุงอายุกระทู้ รวมกลุ่มกัน มีชมรมไลน์แด้นซ์ เลยทำให้ มอ. อยู่ระหว่าง ตรงกลาง
นายกกระทู้เน้นเรื่องการออกกำลังกายในกระทู้เอง มอ.ก็ต้องทำในสิ่งนี้ให้ดีขึ้น มอ. ต้องปรับปรุงสถานที่ที่ดีขึ้น สิ่งที่นัฐพูดและสำรวจมา ทาง มอ. ต้องมาถกกันว่าจะทำอะไรต่อ แล้วเราต้องเก็บคนที่ตกหล่นอยู่ที่เค้าไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกาย หรือ มีกิจกรรม รองพันธ์ จะตั้งกรรมการ จะได้นำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมาช่วยขับเคลื่อน (ตามที่นัฐบอก) จะทำให้ชัดเจน เพราะว่า ทางจังหวัดก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะทางจังหวัดก็มีกรรมการจาก expo จะมาดูพื้นที่ เราจึงต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำให้มีการดูแลสุขภาพ และจะได้ดูว่า ทาง มอ.ภูเก็ต จะได้นำแผนเราที่กำลังทำน้ำเสนอกรรมการ expo และจะเหมาะสมเป็นเจ้าภาพงาน wellness expo หรือไม่


ความแตกต่างระหว่าง สวนสาธารณะ คือ ใน มอ. เราจะมีในความรู้เรื่องงานวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายที่ถูกต้อง การวิ่ง การเดินทางถูกต้องและปลอดภัย
ต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำได้กับ คนภูเก็ต ไม่ใช่ได้ประโยชน์ แค่เฉพาะมหาวิทยาลัย
และสิ่งสำคัญที่แตกต่าง คือ ถ้ามามีกิจกรรมทางกาย คือ มีสะอาด และ มีความปลอดภัย ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ ทำไมเด็กๆใน มอ. ไม่ค่อยมาใช้ใน มอ.
ดร.จันทนี บุญชัย เสนอ ขอทำ การตั้ง play ground กิจกรรมหรือ กลุ่มเด็กที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับ พ่อแม่ ในพื้นที่ ม.อ. อ๊อด เรามี รร.นานาชาติ ค่อนข้างเยอะ มีกีฬาชนิดใหม่ กีฬา เด็ก ออทิสติก เด็กโฮมสคูล


คุณสมพงษ์ สิ่งที่เราจะไปช่วย คือ
1. Product post covid การวาง poition 2. คลินิก แพทย์แผนไทย 3. ที่จอดรถ อาจดูตัวอย่างจากต่างประเทศ อาจจะมีสนาม play ground 4. วิธีการทำให้คนเดินข้ามสะพาน แต่ผ่อนแรง จะทำอย่างไร 5. หรือว่าจะมีร้านค้าของ ม.อ. อยู่ในนั้น จะเชื่อมกับสวนพฤษศาสตร์ อย่างไร ปลูก ต้นกล้า แปรรูป แล้วนำไปใช้เชื่อมต่อกันอย่างไร อบรม post covid อบรมให้แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตร Non Degree ขึ้นมา และได้ประกาศนียบัตร ต้องสร้าง Brand ของ ม.อ. ต้องทำให้คนรู้สึกว่าต้องเป็น ม.อ.เท่านั้น product ของเรา คนต้องเชื่อมัน ต้องทำแพ็คเกจจิ้งให้ดูดี มีแบรนด์ สำหรับ local และ สำหรับ premium
อ.ฝน กำลังพัฒนาร่วมกันกับ คณะเภสัช จะเปลี่ยนรูปแบบแพ็จเกจให้ดูดีกว่าเดิม แพคเกจ ไม่ติดสติ๊กเกอร์ ต้องเป็น paint ไปเลย
ดร.จันทนี บุญชัย การออกแบบสวนสมุนไพรให้สอดรับกับธรรมชาติ การปลูกพืชที่ช่วยดูดซับคาร์บอน และจะไปดูให้เรื่อง play ground

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วางแผนการทำงาน 6 พค 65

6 พฤษภาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. รอเงินเข้าบัญชีโครงการ
 2. นัดคุณอ็อด คุยร่างแผนงาน
 3. โอนเงินเข้าไปให้ 2 ทีม
  ขั้นตอน
 4. ทำหนังสือเบิก พร้อมแนบ tor ของ 2 ทีม
 5. ปริ้น tor เซ็น / ของทีม อ.พนิต ส่งไปให้ อ.พนิต / ทีมรองพัน พาไปเซ็นที่ ม.อ.

เตรียมงานภูเก็ต 13-16 พค.65

 1. ส่งหนังสือขอใช้ห้องประชุม
 2. ส่งหนังสือขอใช้รถ / ขอใ้ช้รถตู้ 1 คัน และรถยนต์ 1 คัน
 3. ติดต่อเรื่องอาหาร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ทีม PA ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม) / ใช้ zoom 4

20 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของสถาปนิกและดูstakeholder(พื้นที่ มอ.และโรงแรม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้กำหนดการจัดประชุมวันที่ 13-16 พ.ค.65
 • ได้ร่างการออกแบบทางสถาปิก นำไปสุ่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของพื้นที่และผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในครั้งต่อไป
 • ได้แนวทางดำเนินงาน ดังนี้
 1. Review
 2. สำรวจข้อมูล

- สถานการณ์ - สัมภาษณ์กลุ่ม Fungus group - ทบทวนข้อมูล/สถานการณ์
3. ปรับแบบ 4. คืนข้อมูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมออกแบบ ออกแบบกิจกรรม
5. ปรับแผน
6. สรุปแบบ 7. ทดลองกิจกรรม

การออกแบบำื้นที่และกิจกรรมคำนึง การเพิ่มกิจกรรมทางกายให้พอเพียงด้วย ครอบคุลม 3 ช่วงวัย เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และครอบคลุม setting ตามบริบทของพื้นที่

ผลที่ได้ 2 ส่วน 1. แบบสถาปัตกรรม 2. โปรแกรมกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ค่าบริหารจัดการเดือนมีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าบริหารจัดการเดือนมีนาคม 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าตอบแทนสถาปนิก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 lock_open

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65

11 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป้าหมาย pa ภุเก็ตช่วงเดือนเมษายน 65

 1. ทำเอกสารการเงินเอาเงินมหาวิทยาลัย>เข้าสถาบันฯ >เข้าบัญชีโครงการ
 2. รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์
 3. นัดคุยความก้าวหน้าและแผนงานกับ นัท ก่อน / ตามด้วยทีมรองพันและแพทย์แผนไทย
 4. นัดคุยแผนงาน กับทีมอาจารย์พนิต

ขั้นตอน การเงิน ปัจจุบัน สสส.โอนเงินงวดแรกเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

 1. ประมาณการค่าใ้ช้จ่ายไปที่มหาวิทยาลัย (พี่เล็ก กองบริการวิชาการ)
 2. ขออนุมัติทำเบิกจ่ายไปกองคลังมหาวิทยาลัย / แนบเอกสารการโอนเงินจาก สสส.มาที่มหาวิทยาลัย (ส่งพี่ทิพย์ เป็นคนคีย์ข้อมูล ในระบบ) ทำเอกสารเบิกจ่ายนี้ก่อน ไม่ต้องรอ
 3. เปิดบัญชีโครงการได้เลย เปิดเลย และให้ทุกคนในบัญชีเซ็นเอกสาร
 4. ถ้าพี่ทิพย์คีย์ลงระบบแล้ว รอกองคลังตอบกลับทางอีเมล์พี่ทิพย์ ภายใน 1 อาทิตย์ / ถ้ายังไม่ตอบกลับภายใน 1 อาทิตย์ให้เราโทรไปเช็คที่กองคลัง
  คาดว่าจะคีย์ได้วันที่ 12 เมษายน 65
 5. คาดว่าภายใน วันที่ 27 เมษายน 65 ระบบการเงินจะดำเนินการเรียบร้อย
 6. รอเงินโอนมาสถาบัน
 7. เมื่อเงินโอนเข้าสถาบันเรียบร้อยแล้ว พี่ทิพย์จะทำโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 65
 8. ดังนั้น เงินงวด 1 จะโอนให้ทีม อ.พนิต และ อ.พันธ์ ได้วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป

รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์

ขั้นตอน

 1. ทำ tor ทีม แนบกับแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ทำเลย
 2. แจ้งให้ทั้งสองทีมเปิดบัญชี เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน ดีที่สุด แจ้งเลย
 3. สนส. ทำเอกสารเบิกจ่ายปฏิบัติงานวิชาการ งวดที่ 1 ให้ทั้งสองทีม
 4. โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้

แผนงาน โรงแรม
1. นัดรองพันธ์คุยเรื่องแผนงาน
2. นัดคุณนัท สถาปนิก คุยแบบสถาปนิก

ความก้าวหน้า ได้ทำแนวคิดเบื้องต้นออกมา หลักๆงานก็จะมี 2 ส่วน

 1. เรื่องการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ (ต้องคุยกับคุณสมพงษ์)
 2. การใช้พื้นที่ส่วนแพทย์แผนไทย (ต้องคุยกับแพทย์แผนไทย)
 3. ส่วนพื้นที่ มอ.กำลังทำการวิเคราะห์พื้นที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า 11-15 เม.ย. 65 จะได้แนวคิด

ขั้นตอน

 1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับรองพันธ์ (หาคนประสานหลัก) นัท แพทย์แผนไทย คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต
  วัน อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.
  *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
  4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน

 2. ทีม PAภูเก็ต workshop ดูร่างแบบสถาปัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (โรงแรมพังงา+มอ.ภูเก็ต) วัน พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.แผนงาน ม.อ.ภูเก็ต - ความก้าวหน้า Sheet 1 : แผนการดำเนินงาน
Sheet 2 : งบประมาณในการลงพื้นที่ - ในส่วนของงบประมาณ ทีมขอใส่เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2 สำรวจพื้นที่และเชิงสังคม ก่อน ส่วน กิจกรรมที 3 และ 4 ทางทีมขอประเมินสถานการณ์หลังจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง การระบาด สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณงบประมาณที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางทีม pending ไว้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติมทางทีมจะเพิ่มลงไปในลิ้งค์ข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอน
1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับทีมจุฬาฯ คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต วัน พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น. *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน


ส่วนกลาง
1. ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน แนบใบสำคัญรับเงิน
2. จัดการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด


เงินงวด งวดที่ 1 ปิดเดือนสิงหาคม 65 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท
งวดที่ 2 ปิดเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท งวดที่ 3 ปิดเดือนกรกฏาคม 66 จำนวนเงิน 3,271,885 บาท
งวดที่ 4 ปิดเดือนสิงหาคม 66 จำนวนเงิน 61,449 บาท

ณ ปัจจุบันเหลือเวลาปิดงวดที่ 1 เหลือเวลา 4 เดือน คือต้องให้ 2 ทีมเคลียร์เงินงวดที่ 1 ให้เสร็จ จ่ายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน 1,666,666.50 บาท
ค่าใช้จ่าย 1. โอนให้ทีม มอ.ภูเก็ต งวดที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท
2. โอนให้ทีมจุฬา งวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท 3. จัดประชุมครั้งที่ 1 ภูเก็ต จำนวน 181,308 บาท 4. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท


เอกสารการเงิน 1. กิจกรรม 13-15 มีนาคม ค่าใช้จ่าย 181,308 บาท
ตอนนี้เคลียรเอกสารหมดแล้ว รอทำหนังสือเบิกให้พีี่ทิพย์ตรวจ (ส่งตรวจได้เลย) แต่ต้องรอให้เงินเข้าโครงการก่อน ประมาณวันที่ 1 พค. (ดังนั้นต้องเร่งทำเอกสารและให้พี่ทิพย์คีย์เข้าระบบกองคลังเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ) จากนั้นเอาเงินไปคืนสถาบัน 350,000 บาท 2. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท ยืมสถาบันเบิกไปแล้ว ดังนั้นต้องเบิกจากโครงการมาคืนสถาบัน
ส่งไฟล์เซ็นใบสำคัญรับเงินให้สถาปินกเซ็นแนบเบิกจ่าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วางแผนงาน 30 มีค.65

30 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปความก้าวหน้า

 1. tor ได้รับสัญญาให้ทาง สนส.เซ็นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 65
 2. ทีมจุฬารายงานผลจากการสำรวจวันที่ 13-15 ม่ี.ค.65

- ปรับพื้นที่หอนาฬิกาไปทำที่ย่านเมืองเก่า (บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของคุณสมยศ) - โจทย์ คน active เมือง active
สิ่งที่คาดหวัง คือ ออกแบบให้คนรู้สึกกระตือรือล้น / ยกระดับเพื้นที่เป้นพื้นที่สุขภาวะ ไม่ใช้

กระบวนการ 1. สำรวจ พื้นที่
- ดูความ active ของคนของเมือง ดูพฤติกรรมสุขภาพคนในพื้นที่ - ออกแบบ หรือ รีวิว - แล้วนำผู้นำชุมชนพื้นที่ ดูแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบ หรือ รีวิว มา ให้ร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็น ในการร่วมออกแบบพื้นที่ ให้คนในพื้นที่ตระหนักเรื่อง PA
เราต้องออกแบบการใช้พื้นที่ กิจกรรม (activity) เพื่อเกิดการดำเนินการต่อไปในอนาคต
หลังออกแบบจะต้องมีการก่อสร้าง เพื่อคนในพื้นที่จะสามารถเห็นตัวอย่างผลลัพธ์
งบประมาณการก่อสร้าง สสส ไม่ให้ได้งบมา แต่สนับสนุนการสร้างกระบวนการ

พื้นที่ทีม HSF
- ต้องปรับตัวเลือกพื้นที่ เพื่อออกแบบ แล้วเสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการต่อไปต้องเสนอเรื่องตัวเลขที่เป็นผลประโยชน์ให้ชัดเจน
ว่าเมื่อดำเนินการตามที่โครงการได้ออกแบบแล้ว คุณสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ ดันเป้นจุดขายของเมืองได้ ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้
เป็นจุดขายหนึ่งของพื้นที่ได้ นอกเหนือจากสุขภาพของคนในพื้นที่แล้ว
- เช่น หาดป่าตองอาจเสริมเรื่องการออกกำลัง มีหลักสูตรการสอนเต้นแอโรบิค
เลือกพื้นที่ที่เชื่อมกันได้ เช่นเขารังไปย่านเมืองเก่า


ใน ม.อ. มีสนามกีฬา เเต่ไม่มีคนเล่น เเต่เราจะทำอย่างไรใให้ คนมาใช้พื้นที่นั้น งานเเรก พฤติกรรมสุขภาพของคนเเถวนั้นเป็นอย่างไร จากนั้น รีวิวเป็นดราฟ จากนั้นไปจัดกระบวนการกับคนในชุมชน ว่าต้องการอะไร ต้องการเเก้ปัญหาอะไร จะเพิ่มอะไร อยากได้รูปเเบบไหนในพื้นที่กลาง นั้นๆ คิดร่วมกัน ทำนองเดียวกัน ที่เขาหลัก ผู้ประกอบการ เจ้าของเป็นนักธุรกิจ มีโรงเเรมที่เขาหลัก เเละมีพื้นที่ 50-60 ไร่ เเละต้องการขับเคลื่อนเป็นสวนสุขภาพ เเต่ไม่มี activity เลย ตอนเเรกคาดหวังนักท่องเที่ยว ก็เลยคุยกันว่า เอาพื้นที่ เอาเครือข่ายในชุมชนมาทำสมุนไพร ไม่ใช่ผู้ประกอบการทำลำพัง เอากลุ่มในชุมชนมาทำ เช่น กลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มผลิต ปลูกกัญชา เเล้วนำมาเเปรรูป เเละที่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามสวนสาธาณะ เเล้วเวลาคนมาสวน ก็จะสามารถมาทำกิจกรรมที่พืนที่โรงเเรมนี้ด้วย ให้โรงแรมทำงานกับชุมชน ทำงานกับหน่วยงานราชการ สสจ. เทศบาล ศูนย์การเเพทย์กระทรวงสาธาฯ เเละอยู่ติดกับศูนย์เด็กเล็ก เราต้องามองดูความเชื่อมโยง กับหน่วยงานเหล่านี้

ทีม อ.พนิต เช่น หอนาฬิกาไม่ปิ้งเท่าไหร่ เเต่ย่านเมืองเก่าที่คนไปเยอะ เราจะขยายไปสู่พื้นที่รอบข้างให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างไร สวนสะพานหินก็เช่นกัน เราจะต้องทำอย่างไรให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ย่านเมืองเก่าปกติ ก็มีร้านค้า เเละคนก็เดินไปดูร้านค้าซื้อของ เเต่สิ่งสำคัญต้องทำความร่วมมือกับ stake holder ตรงนั้น เเละออกเเบบทำความร่วมมือกัน เอาเค้าเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง pa เเละช่วยทำให้เมืองเเอคทีฟ ที่ปาตองเราจะไม่เปลี่ยนเเบบเค้า เเต่จะไปเสริมเเบบ ตามมุมมองเรา เค้ามีเเบบหมด เเต่เค้าไม่มีกระบวนการจะทำให้เกิด activity เข่น กีฬาทางน้ำที่ป่าต้อง อาจต้องมีใครมาช่วย เป็น activity ที่ทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกัน เเละอยากใช้ ทำอย่างไรให้มีคนรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ต่อได้ด้วย พนิต เราเห็นตรงกันอยู่เเล้ว คือ ร่วมกันออกเเเบบ กับ stake holder เช่น ชมรมไทเก็ก เเละอาจต้องมีส่วนร่วมของเทศบาลด้วย เช่น เทศบาลอาจชวนมาด้วยภายในหนึ่งสัปดาห์ เเละ เค้าจัดการกันเอง ในเวลาที่เหลือ การทำ stakeholder analysis

อ.พนิต : หลังที่ออกเเบบเเล้ว ใครจะมาดำเนินการก่อสร้างต่อเพราะโดยปกติ ที่ทำอยู่ก็คือ ออกเเบบเสร็จ ก็จะมีการจัดการสร้างพื้นที่นั้นๆได้เลยทันที ในงบประมาณที่ไม่มาก พงค์เทพ : สสส.ให้งบเเค่ทำกระบวนการ ในส่วน ม.อ.ภูเก็ต อาจจะมีการปรับพื้นที่เล็กๆน้อยๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็น่าจะใช้เงินของ มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงซึ่งนี่าจะเป็นเงินไม่มาก ในส่วนพื้นที่ทั้งสามพื้นที่ก็ต้องใช้ลักษณะเเบบนี้ ก็คือ เจ้าของพื้นที่ก็ต้องมีการบูรณาการการใช้งบ หรือ สนับสนุน อาจคุยกับท้องถิ่นในการสนับสนุน

อ.พนิต : หารือ เป็นไปได้หรือไม่บางส่วนของบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เอกชน หรือคนที่พร้อมที่จะทำต่อจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ถ้าอาจารย์สามารถหาพื้นที่ที่มีเอกชนพร้อมที่จะเอาไปทำต่อ เราจะได้ทำตรงนีได้อย่างชัดเจน

อ.พงค์เทพ : ที่ผมเลือกพื้นที่ย่านเมืองเก่า ประธานอยากทำมา (คุณสมยศ) เเต่พอถ้าเลือกหอนาฬิกาเเล้วเป็นของเทศบาล เค้าอาจจะไม่ไ่ด้มีใครสานต่อ หรือสานต่อยาก ป่าตอง : เค้ามีเเบบ เค้าอยากให้เราร่วมออกเเบบ เป็นย่านปราบเศียร ย่านโลกีย์ เเละมีผู้ประกอบการอยู่เยอะ เเต่ถ้าเราทำได้ จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาส เเละได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ สวนสาธารณะ : เทศบาลรับผิดชอบ


เป้า
1. เห็นแบบของทั้ง 2 ทีม เป็นรูปร่างที่ชัดเจน

1) พื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร 2) พื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่จะมีกิจกรรมการเดิน การละเล่น อาหาร และเป็นโครงข่ายเชื่อมพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางกายในเขตเมือง 3) พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่จะมีกิจกรรมเดิน วิ่ง จักรยาน การละเล่น กีฬา อาหาร 4) พื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น และ ศาสตร์แพทย์แผนไทย 5) พื้นที่ในโรงแรม ที่จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายโดยกีฬา การละเล่น อาหารและ ศาสตร์แพทย์แผนไทย


 1. เอาแบบที่ได้ไปนำเสนอกับชุมชนเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น
  โดยนัดคนในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น
  ต้องนัดคนในชุมชน

 1. นัดคุยกับนัท ดูแบบสถาปนิค

- นัดคุยกับอาจารย์พัน


 1. ให้ทีมรองพัน และทีมอาจารย์พนิตจัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมงบประมาณ
  เอาแผนนี้มานำเสนอ

 1. สนส.เตรียม tor ย่อยให้กับ 2 ทีม เซ็นต์

 1. สนส.ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและร่างแผนกิจกรรม

- ทีม อ.พนิต - ทีมรองพัน


 1. การตอบตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดโครงการ 1. ประชาชนที่มีภาวะเนือยนิ่งมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่) - วัดก่อนศึกษา /ศึกษาข้อมูล PA ใน 5 พื้นที่ก่อน / ศึกษาทุติยภูมิ / จัดวงคุยในพื้นที่ / ขอข้อมูลอาจารย์ปูประเมิน HIA - ตอนนี้มีคนออกกำลังกายเท่าไร

 1. ประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ร้อยละ 10 (วัดจากกลุ่มที่มาทำกิจกรรมทางกายใน 5 พื้นที่)

- วัดก่อนศึกษา / ศึกษาข้อมูล PA ใน 5 พื้นที่ก่อน / ศึกษาทุติยภูมิ / จัดวงคุยในพื้นที่ / ขอข้อมูลอาจารย์ปูประเมิน HIA

 1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน 5 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

- วัดก่อนข้อมูลนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น / สำรวจก่อน / หรือข้อมูลทุติยภูมิ

 1. ใน 5 พื้นที่มีแผนและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง

 2. มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

 3. มีแผนในการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายระดับประเทศและนานาชาติ

 4. แผนและโครงการใน 5 พื้นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น

- คุยกับ อปท.โรงแรม มหาวิทยาลัย


โรงแรม การจัดวงคุยในระดับนโยบาย
- โปรแกรม post covid ติดต่อกับสาธารณสุขจังหวัด - อาหารสมุนไพร ติดต่อกับสาธารณสุขจังหวัด/ ผู้ว่าราชการจังหวัด

Post Covid Program 1. เปิดบริการจริงที่ เขาหลัก La Flora Program/บาท แพทย์แผนไทย/ /บริหารจัดการ Product
ได้เป็นต้นแบบ 3 - 4 เดือน 2.เริ่มอบรม – ผู้ประกอบการ: การอบรมผู้ประกอบการ/เตรียมความพร้อม/ hotel wellness - แพทย์แผนไทย ขยายในภูเก็ต/เขาหลัก - prachtion หลักสูตร/งาน Wellness วิทยาเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วางแผนงาน 24 มี.ค.65

24 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เรื่อง tor
 1. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ ม.อ.ภูเก็ต
 2. ทีมงานเร่งจัดทำ tor กับ จุฬาฯ
 3. ติดตามสัญญาโครงการ PA ภูเก็ต เบื้องต้นทาง ม.อ.ได้ส่งเอกสารจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เรื่องอยู่ที่ศูนย์สัญญาฯกำลังเร่งออกสัญญาโครงการ และอนุมัติงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีค.65)

เรื่องผลการลงพื้นที่จัดเวทีครั้งที่ 1
1. ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบของทีมจุฬาฯ วันที่ 24 มีค.65 เวลา 16.30 น.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

15 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำรวจพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ต่อ) โดย….รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

สำรวจพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ต่อ) โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ  สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 1,000.00 39,680.00 0.00 0.00 0.00 46,680.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

14 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00 - 10.15 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.15 – 11.00 น. นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บนบริเวณชายหาดป่าตอง พื้นที่ย่านเมืองเก่า และพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน เขารัง และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดย….รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.00 – 12.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

13.00-14.30 น. (ใช้ห้องประชุมต่อ) นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สำรวจพื้นที่ศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (เวลา 14.30 น.หลังจากประชุมเสร็จสิ้น) โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.พื้นที่สุขภาวะภายในวิทยาเขต 2.พื้นที่สุขภาวะของภาคเอกชน(สถานประกอบการ) – พื้นที่หน้าสวนสาธารณะ - Post Covid-19 Rehab 1.พื้นที่ภายในวิทยาเขต: พื้นที่สุขภาวะเพิ่ม PA ของคนใน มอ. / ชุมชนรอบ มอ. ทุน: ศูนย์กีฬา : แพทย์แผนไทย สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ Obj: ให้ชุมชนมี PA เพิ่ม
ชุมชนเข้าใจ/มีส่วนร่วมกับโครงการ wellness ของ มอ. ภูเก็ต วิธีการทำงาน : 1.สำรวจ/ให้ข้อมูลกับชุมขน : เด็กนศ./อสม. ผู้สูงอายุ , ผู้หญิง เพื่อหาความต้องการของชุมชน 2.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในการออกแบบโครงสร้าง/กิจกรรม 3.ออกแบบ 4.ทำเวทีรับฟังความเห็น/หากลุ่มเครือข่าย ที่จะมาดำเนินกิจกรรม 5.ได้แผน > แผนของวิทยาเขต, บางกิจกรรมอาจจะนำร่อง

Post Covid Program 1. เปิดบริการจริงที่ เขาหลัก La Flora Program/บาท แพทย์แผนไทย/ /บริหารจัดการ Product
ได้เป็นต้นแบบ 3 - 4 เดือน 2.เริ่มอบรม – ผู้ประกอบการ: การอบรมผู้ประกอบการ/เตรียมความพร้อม/ hotel wellness - แพทย์แผนไทย ขยายในภูเก็ต/เขาหลัก - prachtion หลักสูตร/งาน Wellness วิทยาเขต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,500.00 0.00 40,248.00 0.00 0.00 0.00 60,748.00 lock_open

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

13 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

14.30 - 15.30 น.
ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ นำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และนายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ

15.30 – 16.00 น.
แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติม
โดย….นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยและคณาจารย์จากคณะแพทย์แผนไทย และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16.00 - 19.00 น.
สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม โดย…. นายณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกนักวิชาการอิสระ และคณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม 1. ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม และวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำเสนอข้อมูลการออกแบบพื้นที่ทาง สถาปัตยกรรม ของพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม
2. แลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นและความต้องการ
3. สำรวจพื้นที่บริเวณในและนอกอาคารโรงแรม

สถาปนิก ทำหน้าที่ ดังนี้ 1. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบสถาปัตยกรรมสวนสมุนไพร และการมีกิจกรรมทางกาย (PA) 3. ออกแบบกิจกรรมดูกระบวนการผลิตสมุนไพร
4. ลงเก็บข้อมูล

“ร้านอาหาร” - อาหารใต้เป็นตัวชูโรง - ทำข้อมูลอาหารใต้มีสรรพคุณอะไรบ้าง
- ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนมสมุนไพร

บริบทรอบๆพื้นที่ต้นแบบ 1. มีสวนสาธารณะตรงกันข้าม 2. มีศูนย์การแพทย์เขาหลัก
3. มีศูนย์เด็กเล็ก

กระบวนการทำงาน 1. กระบวนการออกแบบ - คุยกับชุมชน
- นักท่องเที่ยว
- หน่วยงานต่างๆ 2. การเขียนแบบ / ออกแบบ
- ทีมสถาปนิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาปนิกนักวิชาการอิสระ สนส.ม.อ.
3. เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นมาเรียนรู้ 4. ขยายผลของคณะแพทย์แผนไทย Post Covid Rehab
- อบรมผู้ประกอบการ - อบรมแพทย์แผนไทย
- อบรมคนนวดทั่วไป

กระบวนนโยบาย
1. มอ.คุยกับสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง Post Covid Rehab

กิจกรรมทางกาย มีดังนี้

 1. ลานกิจกรรมให้เด็กมาเล่น
 2. นักท่องเที่ยวมาเดินท่องเที่ยวสวนสมุนไพรและมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่
 3. ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 4. ให้หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
 5. มีศูนย์แพทย์แผนไทย
 6. มีร้านอาหารสมุนไพร
 7. มีผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 61,980.00 900.00 0.00 0.00 73,880.00 lock_open