สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
31 ม.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1 0.00 -
5 มี.ค. 62 ประชุมย่อย งานสร้างสุข 0.00 0.00
17 - 18 มี.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0.00 -
2 เม.ย. 62 ประชุมเตรียมงานกลุ่มย่อย 0.00 -
2 - 3 พ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ และประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 75,000.00 -
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบลงทะเบียนและการเงินงานสร้างสุขภาคใต้ 10.00 -
22 - 23 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ชุดใหญ่ เตรียมงานสร้างสุข 50,000.00 -
5 - 7 ส.ค. 62 งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 ( 5-7 ส.ค. 2562 ) 0.00 -
รวม 0 125,010.00 1 0.00