สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1401 และห้องประชุม zoom สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

 • photo , 985x286 pixel , 140,735 bytes.
 • photo , 1000x681 pixel , 95,517 bytes.
 • photo , 1000x681 pixel , 95,517 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 133,970 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 181,173 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 142,696 bytes.

 

Relate topics