สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หลักสูตรการจัดการความรู้ วันที่ 27-28 เมษายน 2564

photo  , 1000x1403 pixel , 201,789 bytes.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 27-28 เมษายน 2564 ทีมวิทยากรคุณภาพ เเละวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ เเล้วพบกันนะคะ

Relate topics