สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดทำเอกสารคู่มือปืดโครงการ27 ตุลาคม 2566
27
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ทำร่างเอกสารคู่มือ24 ตุลาคม 2566
24
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนเวทีสื่อสารแผนงานการจัดการสุขภาวะ จังหวัดภูเก็ต17 ตุลาคม 2566
17
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ผลิตหนังสือคู่มือสปาพร้อมกล่อง boxset2 ตุลาคม 2566
2
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ทำหนังสือคู่มือสปาและวิดีโอ28 กันยายน 2566
28
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ออกแบบ Infographic25 กันยายน 2566
25
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
แปลภาษาสำหรับคู่มือโรงพยาบาล11 กันยายน 2566
11
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ผลิตหนังสือคู่มือบริการสปาและคู่มือโรงพยาบาล5 กันยายน 2566
5
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ทำคลิปวิดีโอ11 สิงหาคม 2566
11
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ทำ storyboard8 สิงหาคม 2566
8
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 25668 สิงหาคม 2566
8
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

จัดบูธแสดงผลงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-จัดเตรียมบูธแสดงผลงาน -เผยแพร่ผลงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เผยแพร่ผลงานที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่สาธารณชนได้รับข้อมูล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เตรียมคู่มือสำหรับแปลเพื่อใช้บริการในสปา7 สิงหาคม 2566
7
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม4 สิงหาคม 2566
4
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
  • Group 2 กรณีลูกค้านัดหมายล่วงหน้า.pdf
  • Group 1 กรณีลูกค้า Walk-in.pdf
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อการออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
                              ทพ.ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการ 13.20 – 13.40 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.40 – 13.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 13.50 – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม” 14.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 15.40 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 2 กลุ่มๆ ละ 15 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 15.40 – 15.50 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.50 – 16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ขั้นตอนการให้บริการของแแผนกทันตกรรม -ความต้องการของโรงพยาบาล ให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน 4 ภาษา (ไทย จีน พม่า อังกฤษ )

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต, ทันตแพทย์ชำนาญการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ผู้ช่วยทันตแพทย์, พนักงานช่วยการพยาบาล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เตรียมงานการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม3 สิงหาคม 2566
3
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ดูสถานที่เตรียมงาน ณ โรงพยาบาลป่าตอง25 กรกฎาคม 2566
25
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ตรวจทานคู่มือสปาไทย-อังกฤษ20 กรกฎาคม 2566
20
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต18 กรกฎาคม 2566
18
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-มอบหมายหน้าที่การทำงานของแต่ละคน
-สำรวจวันว่างของแต่ละคน เพื่อกำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ -แบ่งกลุ่มสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ขั้นตอนการให้บริการของแผนกทันตกรรม -กรณีลูกค้า Walk In -กรณีลูกค้านัดหมายล่วงหน้า

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และทีมสื่อประชาสัมพันธ์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเตรียมทำคลิปวิดีโอ12 กรกฎาคม 2566
12
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต7 กรกฎาคม 2566
7
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสปาฉบับจริง ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาที่จะทำคู่มือ -ประชุมหารือเกี่ยวกับเนื้อหา หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ข้อมูลและ Comment ที่ได้รับจากทางสมาคมธุรกิจสปา -หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ และ คณะทำงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism"25 พฤษภาคม 2566
25
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
  • Group 1 Pre-Services presentation_Wellness SOP for BDMS (1).pdf
  • Group 2 During Services presentation_Wellness SOP for BDMS (1).pdf
  • Group 3 Pre-Services presentation_Wellness SOP for BDMS (1).pdf
circle
วัตถุประสงค์

การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคิงส์คาร์ลกุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการฯ 13.20 – 13.35 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและสปา โดย คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.35 – 13.45 น. Wellness Tourism and Medical Tourism ในบริบทของโรงพยาบาล โดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 13.45 – 13.55 น. ภาพรวมของการให้บริการในแผนก Wellness Center and Laguna Wellness by BDMS Phuket โดย คุณทินรัตน์ ปราบประชา ผู้จัดการพยาบาล IPUs5 แผนกส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) 13.55 – 14.05 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.05 – 14.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism” 14.10 – 15.10 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 16.10 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 3 กลุ่มๆ ละ 10 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 16.10 – 16.20 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16.20 – 16.30 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คู่มือการปฏิบัติงาน แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต,ผู้จัดการ IPU , ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, HRD, HR Manager, Contact Center, Domestic Marketing Manager, ผู้ช่วยพยาบาล, Customer Service

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism25 พฤษภาคม 2566
25
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม21 พฤษภาคม 2566
21
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

**

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly20 พฤษภาคม 2566
20
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/256612 พฤษภาคม 2566
12
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล18 เมษายน 2566
18
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมหารือ การจัด Workshop โดยทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ (SOP OPD Implementation)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะนำไปทำเป็นคู่มือ มาตรฐานการบริการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดหลวงปู่สุภา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)27 มีนาคม 2566
27
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพวิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาสวัด, พระลูกวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดบ้านเกาะสิเหร่ (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)27 มีนาคม 2566
27
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพวิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาสวัดเกาะสิเหร่, พระลูกวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธาราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)24 มีนาคม 2566
24
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพวิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการธารธารา สปา, พนักงานสปา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"24 มีนาคม 2566
24
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 - 13.05 น. กล่าวต้อนรับโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
13.05 - 13.15 น. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ 13.15 - 14.00 น. โอกาสและความท้าทายสำหรับการนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม
โดย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 - 15.00 น. ความเหมือนและความต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมุสลิม ในแต่ละภูมิภาค
15.00 - 15.45 น. กลยุทธ์การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ ลูกค้ากลุ่มมุสลิม (Do and Don’t)
15.45 - 16.45 น. Workshop การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ๆ (โรงแรม, ทัวร์, ร้านอาหาร, สปา, โรงพยาบาล)
16.45 - 17.15 น. นำเสนอผลการจัดทำ workshop

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

พนักงานสปา, เจ้าของธุรกิจสปา, พนักงานโรงแรม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/256615 มีนาคม 2566
15
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แบ่งหน้าที่การทำงานเกี่ยวกับการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกคนได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)11 มีนาคม 2566
11
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาส, พระลูกวัด

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ภูมนตราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)11 มีนาคม 2566
11
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพวิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลการปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ9 มีนาคม 2566
9
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ปรับแก้ไข หรือต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไฟล์ข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายแผน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/25668 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความคืบหน้าของ "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ฯ ครั้งที่ 2/2566

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานแต่ละท่าน อธิบายร่างข้อมูลที่แต่ละคนได้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างข้อมูล การจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/25661 กุมภาพันธ์ 2566
1
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่ตั้งเป้าหมายงานที่จะดำเนินการในอนาคต กำหนดระยะเวลาที่จะส่งงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตารางระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ที่จะจัดกิจกรรม workshop ในครั้งถัดไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต13 มกราคม 2566
13
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความคืบหน้าของโครงการที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, หัวหน้าโครงการ, คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การรวบรวมข้อมูลสรุปจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการและการจัดประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว5 มกราคม 2566
5
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"7 ธันวาคม 2565
7
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงค่าใช้จ่าย และชี้แจงผลสรุปที่ได้จากการจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และผลสรุปจากการจัดงานดังกล่าว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, คณะทำงาน, และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"24 พฤศจิกายน 2565
24
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือแนวทางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้บริหาร, เจ้าของสถานประกอบการสปา โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว พนักงานสปา พนักงานโรงแรม, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลป่าตอง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"18 พฤศจิกายน 2565
18
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน -ตรวจสอบไฟล์ในการนำเสนอข้อมูล -กำหนดตารางเวลา สถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน -จัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ -กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน ในการจัดงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางเวลาในการจัดงาน ไฟล์ข้อมูลในการนำเสนอ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายชื่อและสถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ประสานงาน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ Chivitr Wellness17 พฤศจิกายน 2565
17
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการ Chivitr Wellness, ผู้จัดการ Chivitr Wellness

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ สุโขสปา16 พฤศจิกายน 2565
16
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดสัมมนาเพื่อฝึกพนักงาน และให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา เพื่อเป็นมาตรฐานไว้ใช้กับทุกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสปา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการสุโขสปา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง12 พฤศจิกายน 2565
12
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของโรงพยาบาล รวมทั้งภาพรวมการบริการของโรงพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์คุณหมอแผนกทันตกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

workshop Do and Don’t

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอแผนกทันตกรรม, เจ้าหน้าทีแผนกทันตกรรม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต11 พฤศจิกายน 2565
11
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ ความต้องการ/ปัญหา อุปสรรค ของโรงพยาบาล รวมทั้งภาพรวมการบริการของโรงพยาบาล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์คุณหมอและเจ้าหน้าที่แผนก Wellness เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ ความต้องการ/ปัญหา อุปสรรค ของโรงพยาบาล รวมทั้งภาพรวมการบริการของโรงพยาบาล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโรงพยาบาลอยากให้จัด workshop Do and Don’t และ worshop ทางด้านภาษาแก่พนักงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness จำนวน 3 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธารา สปา10 พฤศจิกายน 2565
10
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการจริงของธุรกิจสปา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการเอกชน เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรค ของสถานประกอบการเอกชน รวมทั้งภาพรวมการบริการของสถานประกอบการเอกชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความต้องการให้จัดสัมมนาเพื่อฝึกพนักงงาน และให้จัดทำคู่มือสำหรับสปา เพื่อเป็นมาตรฐานไว้ใช้กับทุกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสปา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

เจ้าของกิจการธุรกิจสปา และพนักงานของสปา จำนวน 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/256521 ตุลาคม 2565
21
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการ รูปแบบวิธีในการดำเนินโครงการ การออกแบบคำถาม ที่จะนำไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื้อหา ข้อคำถามที่จะใช้ตอนออกไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 16 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/256529 กันยายน 2565
29
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ชี้แจงคัดเลือกสถานประกอบการ ที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบจำนวน 5 แห่ง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้สถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 2.โรงพยาบาลป่าตอง 3.สุโขสปา 4.ธารธาราสปา 5. Chivitr Wellness

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/256526 กันยายน 2565
26
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย junyaluk.13
circle
วัตถุประสงค์

ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้คณะทำงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เล่าความเป็นมาของโครงการ และขั้นตอนที่จะดำเนินการของโครงการ พร้อมคัดเลือกสถานประกอบการที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์หาข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปให้คณะทำงานไปหาข้อมูลว่าจะเลือกสถานประกอบการไหนบ้าง เพื่อจะลงพื้นที่สัมภาษณ์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน19 กันยายน 2565
19
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

1.คณะทำงาน 2.รพ.เป้าหมาย 3.ผู้ประกอบการที่สนใจ 4.สื่อ 5.นักวิชาการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน3 มิถุนายน 2565
3
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมสัมมนารูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน30 พฤษภาคม 2565
30
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Ariya Mosu
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม13 พฤษภาคม 2565
13
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมิติพหุวัฒนธร.pdf
  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพหุวัฒนธรรมในกลุ.pdf
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ และวางแผนการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรอบการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-