สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เอกสารและห้อง Zoom ประเด็นย่อยการประชุมเรื่องนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ วันที่ 28 กันยายน 2565

by Pawint Saeku @28 ก.ย. 65 09:41 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-เอกสารประกอบการประชุม
photo  , 1000x629 pixel , 113,841 bytes.

Relate topics