สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ห้องย่อยช่วงบ่าย "การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)" 4 มีนาคม 2566

by Pawint Saeku @3 มี.ค. 66 18:06 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-เอกสารประกอบการประชุม

Relate topics