สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กำหนดการ(ห้อง Zoom ย่อย)ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายภาคใต้แห่งความสุข ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565

by Pawint Saeku @23 ธ.ค. 65 14:09 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-เอกสารประกอบการประชุม

Relate topics