ภาพบรรยากาศงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @7 ต.ค. 59 15:46 ( IP : 172...184 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
  • photo  , 1000x667 pixel , 102,847 bytes.
  • photo  , 1000x669 pixel , 119,177 bytes.
  • photo  , 1000x669 pixel , 124,708 bytes.
  • photo  , 1000x669 pixel , 155,725 bytes.

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอ

ปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมา
บทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ศวสต.) ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพคนใต้
โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

เสวนา “มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต” โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสานพลังเครือข่าย โดยใช้เทคนิค World Café

เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาค อาเซียน” โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ. หอประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ติดตามชม ภาพงานทั้งหมด>>คลิกที่นี้<<

Relate topics