ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดปรับปรุง Server ppi.psu.ac.th ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น.

@16 ต.ค. 66 16:29
ปิดปรับปรุง Server ppi.psu.ac.th ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น. ทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบติดตามโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

@11 พ.ย. 65 14:50
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.thและชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@emai
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:news

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ