ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

@9 ก.พ. 67 16:17
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ผู้สอบผ่าน คือ นางสาวสุทธิษาพรรณ ปาเกสาแมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

New!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ ทางเว็บไซต์สถาบันฯ

@5 ก.พ. 67 11:46
สัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC อาคาร 1กำหนดการ09.00 - 11.00 น. สอบปฏิบัติการ11.0

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์2567

@30 ม.ค. 67 16:39
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

@22 ม.ค. 67 15:56
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Management System Course) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

@18 ธ.ค. 66 11:46
ฟอร์มสำหรับลงทะเบียนกำหนดการประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Management System - HIMS)เปิดรับ อาจารย์และนักศึกษาในสถาบันต่างๆ นักวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และผู้สนใจสารสนเทศสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกรา

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ