ข่าวประชาสัมพันธ์

New!! แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

@11 พ.ย. 65 14:50
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.thและชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@emai

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

@12 ก.ย. 65 16:40
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565Onsite ได้ที่ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาOnline ผ่านระบบ z

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@12 ก.ย. 65 15:54
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีไปแล้วนั้นบัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@2 ก.ย. 65 09:38
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@25 ส.ค. 65 09:58
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ