โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 14 ก.ค. 59 09:48

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสจรส. ม.อ. (แผนยุทธศาสตร์อาหาร จ.สงขลา)ร่วมประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชน โดยมี ท้องถิ่นที่เข้าร่วม1. องค์การบริหารส่วนตำ

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 14 ก.ค. 59 10:52

ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลจากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

โดย hsmiscac on 24 ส.ค. 59 10:46

4 ตุลาคม 59 นี้ ขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาร่วมกัน แบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลักดันสู่นโยบาย "เด็กใต้" ร่วมสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ สู่ ... "นักสื่อสารสุขภาวะ"

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 ต.ค. 59 15:46

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ศวสต.

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 4 พ.ย. 59 11:22

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษา 2/2559 (เริ่มเรียนเดือน มกราคม 2560)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.59#หมายเหตุ : หลักสูตรจัดการเรียน การสอนในวันเสาร์-อาทิตย์#ทุนการศึกษา-สำหรับ น

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 10 ก.ค. 60 12:24

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) งานศว.สต. นำโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันบารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 13 ก.ค. 60 12:12

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 16 ก.ค. 60 10:48

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำ ทีมศวสต. ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ 11-12 กค 2560

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 16 ก.ค. 60 12:25

ศวสต. สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

417 items(1/42) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย Pawint Saeku on 9 ก.พ. 67 16:17

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ผู้สอบผ่าน คือ นางสาวสุทธิษาพรรณ ปาเกสาแมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

โดย Pawint Saeku on 5 ก.พ. 67 11:46

สัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC อาคาร 1กำหนดการ09.00 - 11.00 น. สอบปฏิบัติการ11.0

โดย Pawint Saeku on 30 ม.ค. 67 16:39

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

โดย Pawint Saeku on 22 ม.ค. 67 15:56

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

417 items(1/42) 2 3 4 5 Next » Last »|