พัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 14 ก.ค. 59 09:48

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสจรส. ม.อ. (แผนยุทธศาสตร์อาหาร จ.สงขลา)ร่วมประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชน โดยมี ท้องถิ่นที่เข้าร่วม1. องค์การบริหารส่วนตำ

ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล ขยายผลสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 14 ก.ค. 59 10:52

ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลจากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ

โดย อิลฟาน on 23 ส.ค. 59 14:48

 

ห้องย่อยที่ 4 ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดย hsmiscac on 24 ส.ค. 59 10:46

4 ตุลาคม 59 นี้ ขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาร่วมกัน แบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลักดันสู่นโยบาย "เด็กใต้" ร่วมสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ สู่ ... "นักสื่อสารสุขภาวะ"

ภาพบรรยากาศงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 7 ต.ค. 59 15:46

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ศวสต.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับ ป.โท

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 4 พ.ย. 59 11:22

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษา 2/2559 (เริ่มเรียนเดือน มกราคม 2560)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย.59#หมายเหตุ : หลักสูตรจัดการเรียน การสอนในวันเสาร์-อาทิตย์#ทุนการศึกษา-สำหรับ น

ประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล"

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 10 ก.ค. 60 12:24

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) งานศว.สต. นำโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันบารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์

ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 13 ก.ค. 60 12:12

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

ทีมศวสต.ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ (11-12 กค 2560)

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 16 ก.ค. 60 10:48

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำ ทีมศวสต. ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ 11-12 กค 2560

ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข"

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 16 ก.ค. 60 12:25

ศวสต. สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

381 items(1/39) 2 3 4 5 Next » Last »|

ห้องย่อยช่วงบ่าย "การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนงานในโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)" 4 มีนาคม 2566

โดย Pawint Saeku on 3 มี.ค. 66 18:06

ความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน และการขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืน (1403 : zoom2)ความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนสีเขียว (1401 : zoom1)ความมั่นคงทางสุขภาพ (พหุวัฒนธรรมในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ) (1405 : zoom3) ความมั่นคงทางมนุษย์ (กลไกกองทุนตำบลพชอ.) (1402 : zoom 4)ความมั่นคงทางมนุษย์ (การ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

โดย Syuwari on 15 ก.พ. 66 10:41

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์(ด้านอาหารปลอดภัย) สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู

HIA-REGISTRATION

โดย Pawint Saeku on 13 ก.พ. 66 09:43

<?php$load = '.-loadContent';$url = 'paper/2047';$icon = ['edit' => 'edit','person' => 'person','list' => 'list','filterlist' => 'filterlist',];$style = [ 'box' => '',];

HIA-FORUM-HOME

โดย Pawint Saeku on 10 ก.พ. 66 16:45

<?php$img = [ 'psu-white' => url('upload/pics/paper195503080ec4d5c071b54d8.png'), 'psu-circle' => url('upload/pics/paper19550b75e74a0e30e364b9f.png'), 'sss' => url('upload/pics/paper195563107c00cf92363107c.png

Conferences-Home

โดย Pawint Saeku on 9 ก.พ. 66 11:26
ICC-Hat-Yai-004.jpg

<?php$text = [ 'Eng' => ['title' => 'National Health Impact Assessment Conference 2023','titleShort' => 'HIA-FORUM 2023',&nb

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการ

โดย Pawint Saeku on 4 ก.พ. 66 15:47

ประชุมคณะทำงานวางแผนปิดงวด 2 และแผนงานภาพรวมโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนส.ม.อ.

PA-PHUKET-HOME

โดย Pawint Saeku on 4 ก.พ. 66 15:31

<?php$post = json_decode(SG\api(['url' => 'https://ppi.psu.ac.th/api/paper/items?tag=1199&items=5' ,'type' => 'json']));$imgPath = 'upload/pics/';$actList = [];foreach($post->items as $item) &nb

อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

โดย Pawint Saeku on 4 ก.พ. 66 15:26

การอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชนวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และออนไลน์ผ่านระบบ Zoomโข ทีมเก็บข้อมูลเข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์(วิธีการเข้าใช้, ขั้นตอนและกระบวนการเก็บข้อมูล, รายละเอียดข้อค

ทดลอง PA

โดย Pawint Saeku on 2 ก.พ. 66 17:53

<?php$post = json_decode(SG\api(['url' => 'https://ppi.psu.ac.th/api/paper/items?tag=1199&items=5' ,'type' => 'json']));$imgPath = 'upload/pics/';$actList = [];foreach($post->items as $item) &nb

381 items(1/39) 2 3 4 5 Next » Last »|