ประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล"

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @10 ก.ค. 60 12:24 ( IP : 223...110 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x669 pixel , 111,696 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 113,897 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 106,861 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 108,259 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 114,235 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 96,184 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 89,866 bytes.

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)  งานศว.สต. นำโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก  จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันบารู เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี  วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

Relate topics