สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมมือกับ กยท. พัฒนาศักยภาพเกษตกรพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • photo  , 960x720 pixel , 133,792 bytes.
  • photo  , 960x719 pixel , 161,059 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 99,810 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 157,947 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมมือกับ กยท.จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตกรพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่ดูงาน การสร้างแปลงต้นแบบวนเกษตรยางพารา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Relate topics