ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

New!! แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

โดย Pawint Saeku on 11 พ.ย. 65 14:50

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.thและชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@emai

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

โดย Pawint Saeku on 12 ก.ย. 65 16:40

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565Onsite ได้ที่ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาOnline ผ่านระบบ z

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย Pawint Saeku on 12 ก.ย. 65 15:54

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีไปแล้วนั้นบัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย Pawint Saeku on 2 ก.ย. 65 09:38

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย Pawint Saeku on 25 ส.ค. 65 09:58

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้นบัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โดย Pawint Saeku on 1 ส.ค. 65 11:10

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th เท่านั้นกำหนดการรับสมัคร วัน

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค. 2565

โดย Pawint Saeku on 8 มิ.ย. 65 12:18

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ใบประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม(PDF) หนังสือขออนุมัติโครงการกำหนดการ(PDF)แบบฟอร์มล

งานประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era” ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

โดย Pawint Saeku on 24 มี.ค. 65 10:42

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนงานประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ โThe Third Public Health International Conference โEnhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Eraโ ในวันพุธที่

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24-26 ม.ค. และ 22-23 ก.พ. 2565

โดย Pawint Saeku on 11 ม.ค. 65 12:05
file_1-1.jpg

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ใบประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม(PDF) รายละเอียดกำหนดการ(PDF)แบบฟอร

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|