Topic List

44 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย Pawint Saeku on 9 ก.พ. 67 16:17

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ผู้สอบผ่าน คือ นางสาวสุทธิษาพรรณ ปาเกสาแมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

โดย Pawint Saeku on 5 ก.พ. 67 11:46

สัมภาษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC อาคาร 1กำหนดการ09.00 - 11.00 น. สอบปฏิบัติการ11.0

โดย Pawint Saeku on 30 ม.ค. 67 16:39

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

โดย Pawint Saeku on 22 ม.ค. 67 15:56

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ซูวารี มอซู โทร 095-6544987นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ โทร 081-9901227download ลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศdownload ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

โดย Pawint Saeku on 18 ธ.ค. 66 11:46

ฟอร์มสำหรับลงทะเบียนกำหนดการประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Management System - HIMS)เปิดรับ อาจารย์และนักศึกษาในสถาบันต่างๆ นักวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และผู้สนใจสารสนเทศสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกรา

โดย Pawint Saeku on 16 ต.ค. 66 16:29

ปิดปรับปรุง Server ppi.psu.ac.th ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น. ทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบติดตามโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ขออภัยในความไม่สะดวก

โดย Pawint Saeku on 11 พ.ย. 65 14:50

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.thและชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@emai

44 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|