Story

368 items(1/37) 2 3 4 5 Next » Last »|

ติดต่อเรา

โดย Pawint Saeku on 26 ม.ค. 66 17:35

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RCสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227&nb

Research Articles

โดย Pawint Saeku on 25 ม.ค. 66 15:33

Research Articlesหัวข้อวิจัยนักวิจัยความพร้อมของชุมชนในการใช้แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเพื่อร่วมกันจัดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ่งใน

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565

โดย Pawint Saeku on 25 ม.ค. 66 15:01

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 แบบฟอร์มลงทะเบียน ลิงค์ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ลิงค์แนบหลักฐานลงทะเบียน

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565

โดย Pawint Saeku on 25 ม.ค. 66 14:52

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียน

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

โดย Pawint Saeku on 25 พ.ย. 63 16:46
HIA-RC-Poster_edit-2-1.jpg

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(Health Impact Assessment Research Center : HIA)สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ปิดการทะเบียนออนไลน์

บุคคลากร HIA-RC

โดย Pawint Saeku on 19 ม.ค. 66 12:34
200903.jpg

<?php$director = [['1','รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา','ที่ปรึกษา'],['2','ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ','ประธานกรรมการ'],['3','ผู้

เกี่ยวกับสถานวิจัย HIA-RC

โดย Pawint Saeku on 17 ม.ค. 66 15:18

<?php$vision ='Visionวิสัยทัศน์ยย สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นสถานวิจัยซึ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ และงานวิจัย โดยงานวิจัยจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประเมินผลกระทบทาง

368 items(1/37) 2 3 4 5 Next » Last »|