ทีมศวสต ลงจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping)

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @21 ธ.ค. 61 12:14 ( IP : 172...166 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,174 bytes.
 • photo , 1000x583 pixel , 97,094 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,059 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,627 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,618 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,857 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,382 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,312 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 140,054 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,549 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,970 bytes.

ทีมศวสต. สจรส.ม.อ. ร่วมกับ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมนักประเมินฯ ประชุมเตรียมงาน และจัดเวทีในพื้นที่ ในขั้นตอนการกลั่นกรองโดยสาธาณะ (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธาธาณะ (Public scoping) สำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการปัจจัยเสี่ยงโซนภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 อ.เมืองและ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

Relate topics