ทีมศว.สต. ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ โซนใต้ล่าง 13 พย. 61

 • photo , 1000x750 pixel , 136,578 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,107 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,945 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,939 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,206 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,718 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,927 bytes.

ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมศว.สต. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม (โซนใต้ล่าง)  ณ.ห้องประชุม โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (13 พ.ย. 2561)