ทีมศวสต. ลงพื้นที่สนับสนุบงาน โซนอันดามัน

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @10 ม.ค. 61 11:58 ( IP : 172...167 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,107 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 74,094 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,262 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,336 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,291 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,164 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,882 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,985 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. (แผนงานท่องเที่ยวชุมชน ) ลงพื้นที่ ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนอันดามัน ร่วมกับทีมงานผู้วิจัยในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต  กระบี่ ตรัง  ณ.สำนักงานอธิการบดี  ม.อ วิทยาเขตภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันที่ 10 มกราคม 2561

Relate topics