ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @11 ม.ค. 61 13:45 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,103 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,309 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,488 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,053 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 79,508 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,964 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,800 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,658 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,103 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,274 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,045 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,056 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,063 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,998 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,207 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯใต้บน หารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน โครงการย่อยพื้นที่โซนใต้บน ณ.ห้องประชุม สปสช เขต 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Relate topics