ทีม ศวสต. ลงพื้นที่โซนใต้บน ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ.ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @9 พ.ค. 61 09:54 ( IP : 118...203 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
  • photo  , 1000x750 pixel , 88,812 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 102,233 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 93,859 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 105,621 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)
นำทีม ศวสต. ติดตามความก้าวหน้าโครงการของเครือข่ายฯ ณ. ห้อง ประชุมจัสมิน โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561