ศวสต. ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ จ.ระนอง

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @9 ก.ย. 61 13:45 ( IP : 172...222 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,852 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,915 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 121,019 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,196 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,885 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,021 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,576 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,358 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,677 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,012 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,037 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,053 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,248 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 125,630 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,701 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,227 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,023 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,524 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,055 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,966 bytes.

คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคใต้ (ศวสต.)  ลงพื้นที่เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านสุขภาพ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ และ การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ เพื่อการรายงานความคืบหน้าของโครงการในระยะที่ 2  ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561