ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @13 ก.ค. 60 12:12 ( IP : 223...110 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x645 pixel , 51,035 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,410 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 64,306 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 61,340 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 86,302 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,641 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,285 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,967 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,156 bytes.
 • photo , 1000x731 pixel , 79,395 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,967 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ประชุมเสนอแนวทาง วิธีปฎิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 13/7/60

Relate topics