ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข"

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @16 ก.ค. 60 12:25 ( IP : 172...60 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x669 pixel , 80,410 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 102,892 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 94,223 bytes.
 • photo , 1000x647 pixel , 81,791 bytes.
 • photo , 1000x645 pixel , 67,514 bytes.
 • photo , 1000x672 pixel , 82,208 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 97,736 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 86,607 bytes.
 • photo , 1000x735 pixel , 100,910 bytes.
 • photo , 1065x721 pixel , 119,158 bytes.
 • photo , 1048x788 pixel , 155,765 bytes.
 • photo , 1085x806 pixel , 116,292 bytes.

ศวสต. สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560  ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

Relate topics