ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ

by อิลฟาน @23 ส.ค. 59 14:48 ( IP : 171...99 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
  • photo  , 1000x667 pixel , 119,008 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 116,779 bytes.

 

Relate topics

Comment #1สรุปประเด็น รพ.จะแนะ
Posted @23 ส.ค. 59 15:19 ip : 171...99

สรุปประเด็นเบื้องต้น รพ.จะแนะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 1.โรงเรียนพ่อแม่ เน้นการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวและได้สอดแทรกเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง 2.หมอตำแย ชาวบ้านได้ให้ความสำคัญกับหมอตำแยแต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ รพ.ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งในเรื่องสุขภาพและศาสนา ทำให้ชาวบ้านให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง