พัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @14 ก.ค. 59 09:48 ( IP : 192...39 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,792 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 61,500 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,217 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 68,711 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,134 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,356 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,014 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,736 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,135 bytes.
 • photo , 1000x665 pixel , 93,055 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสจรส. ม.อ. (แผนยุทธศาสตร์อาหาร จ.สงขลา)
ร่วมประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชน โดยมี ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 1. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู 2. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ 3. เทศบาลตำบลชะแล้ 4. เทศบาลตำบลเชิงแส 5. เทศบาลเมืองสิงหนคร

Relate topics