ห้องย่อยที่ 4 ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว

by hsmiscac @24 ส.ค. 59 10:46 ( IP : 172...240 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
photo  , 1568x1044 pixel , 179,193 bytes.

4 ตุลาคม 59 นี้ ขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาร่วมกัน แบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลักดันสู่นโยบาย "เด็กใต้" ร่วมสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ สู่ ... "นักสื่อสารสุขภาวะ"

Relate topics