ทีมศวสต.ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ (11-12 กค 2560)

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @16 ก.ค. 60 10:48 ( IP : 172...60 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x669 pixel , 158,332 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 149,932 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 144,336 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 119,340 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 126,364 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 136,115 bytes.

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำ ทีมศวสต. ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ 11-12 กค 2560

Relate topics