ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล ขยายผลสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @14 ก.ค. 59 10:52 ( IP : 113...156 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,185 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,349 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,035 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,278 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,855 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,495 bytes.

ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลจากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

Relate topics