สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการการผลิตภัณฑ์โลชันจากสารสกัดใบเม่า ภายใต้โครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน