สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการอาสาประชารัฐ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการอาสาประชารัฐ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

addเสนอโครงการขอทุนใหม่

เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสำหรับโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน

listรายชื่อข้อเสนอโครงการ

สอบถามรายละเอียดโครงการ/การพิจารณาข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณปาริฉัตร โทร. 020395592, คุณสันติชัย โทร. 020395594 , คุณวิภาดา โทร. 020395596

สอบถามวิธีการใช้งานเว็บ ได้ที่ คุณประวิน 086-966-3324, คุณสุทธิพงษ์ 0818182543 , คุณภาณุมาศ 0867489360