สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 เม.ย. 2559 - 31 ก.ค. 2559
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.