สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 ต.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 1
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ส.ค. 2562 - 29 ก.พ. 2563
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2