สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 11 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 ธ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 31 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 3