สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เสียงของผู้หญิง เด็กและเยาวชน ในมิติสังคมวัฒนธรรมชาวใต้ “เพื่อสวัสดิการคุ้มครอง เด็ก เยาวชน สตรี กับการสร้างครอบครัวที่มุ่งหวัง” วันที่ 7 มีนาคม 2565

by Pawint Saeku @7 มี.ค. 65 15:38 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-วีดีโอ

https://fb.watch/bBvwn9qucP/

Relate topics