สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละถอดบทเรียนผลดำเนินงานโครงการ วันที่ 18.8.66

by mataharee @24 ส.ค. 66 13:51 ( IP : 10...247 ) | Tags : คลังข้อมูล-วีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=wYSkikW8krw

Relate topics