สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำภูมิภาค อาเซียน” โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแ

by Pawint Saeku @23 ธ.ค. 64 14:39 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-วีดีโอ

https://www.youtube.com/Bec-1-3Diow

Relate topics