งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบน

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @18 ต.ค. 60 09:48 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.
 • photo , 1000x670 pixel , 100,645 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 82,372 bytes.
 • photo , 1000x638 pixel , 77,878 bytes.
 • photo , 1000x649 pixel , 86,115 bytes.
 • photo , 1000x663 pixel , 57,486 bytes.
 • photo , 1000x663 pixel , 88,781 bytes.
 • photo , 1000x639 pixel , 81,499 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 75,722 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 80,749 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 82,033 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 79,828 bytes.
 • photo , 1000x645 pixel , 78,654 bytes.
 • photo , 1000x597 pixel , 81,847 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 91,290 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 93,446 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 80,747 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 95,030 bytes.
 • photo , 1000x652 pixel , 89,958 bytes.
 • photo , 1000x629 pixel , 75,352 bytes.
 • photo , 1000x633 pixel , 80,131 bytes.
 • photo , 1000x647 pixel , 67,985 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ประชุมร่วมกับ สปสช เขต 11 เครือข่ายต่างๆ ในโซนภาคใต้ตอนบน เพื่อหาแนวทางการทำงานและแนวทางการสนับสนุนการทำงาน  ร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดย มีโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกลไกอาสาสมัคร เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจาก สุรา ยาสูบ  ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย ณ. ห้อง ประชุม สปสช เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560

Relate topics