สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จับมือ 10 อปท. ใน อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลก ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหา

photo  , 1000x750 pixel , 212,994 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จับมือ 10 อปท. ใน อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลก ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และคนในชุมมชนมีโภชนาการที่สมวัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

Relate topics