สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สจรส.ม.อ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหาร วันที่2มิถุนายน2560 ณ โรงแรม ทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราช

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @16 ก.ค. 60 17:22 ( IP : 1...119 ) | Tags : คลังข้อมูล-วีดีโอ

Relate topics