งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

การแสดงโขนตอน ศึกพรหมมาสตร์ งานสร้างสุขคนใต้ ปี '59 3 ตุลาคม 255

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @16 ก.ค. 60 16:40 ( IP : 1...119 ) | Tags : วีดีโอ

พิธีเปิดการแสดงโขนตอน ศึกพรหมาสตร์ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Relate topics