สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วย Smartphone เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ"
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.นับทอง ทองใบ และ ผศ.บุณยนุช สุขทาพจน์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์, อ.จิตรา วรรณสอน และ อ.ชุมพล มียิ่ง สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
การติดต่อ 025791111 ต่อ 2235
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ธันวาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 15,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน บางพรม place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตลาดน้ำวัดสะพานเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตรอีกหนึ่งแห่งแถบย่านฝั่งธนฯ ในสมัยก่อนที่มีพม่าบุกเข้ามาถึงตรงนี้ได้ โดยทิ้งหลักฐานร่องรอยเอาไว้คือรอยเผา ที่ทำรายวัตถุมงคลต่างๆรวมไปถึงการขุดหาทอง โดยในปัจจุบันเวลาผ่านมานานสองร้อยกว่าปีแล้ว ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าทองที่ฝังอยู่ภายในบริเวณวัดนั้นอยู่ที่ใด โดยวัดไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านวัตถุมงคล แต่วัดสะพานเป็นสำนักสงฆ์ การก่อพระประธานองค์ใหม่เพื่อมาทดแทนองค์เก่าที่ถูกพม่าเผาไปในครั้งกรุงศรีอยุธยา มากจากการช่วยเหลือ,บริจาคของชาวบ้านที่แบ่งทรัพย์สินและทองในการปั้นพระประธานองค์ใหม่ โดยพระประธานอีกองค์ที่ได้อัญเชิญมาตั้งสถานไว้ภายในวัดสะพานแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมามีการตัดถนนเข้าถึงบริเวณวัด และมี3พี่น้อง ได้นำเงินและที่ดินที่ได้จากการขายหรือเวียนคืน นำมาสร้างพระอุโบสถจำนวนเงิน53ล้านบาท และได้บริจาคที่ดินให้แก่วัดสะพาน แต่ในสัญญายังมีข้อระบุอยู่ว่า หากทางวัดจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรต้องขออนุญาติจากทางเจ้าของที่ดินนี้ก่อน

โดยการก่อตั้งตลาดน้ำสะพานมานี้มีมานาน11-12ปี ตั้งตลาดน้ำสะพานระยะเวลาใก้ลๆกับตลาดน้ำคลองลัดมะยม การตั้งตลาดน้ำสะพานนี้ขึ้นเกิดจากการร่วมมือในการทำโครงการ สามตลาด โดยมี ตลาดน้ำตลิ่งชั่น,ตลาดน้ำคลองลัดมะยม,ตลาดน้ำวัดสะพาน โดยตลาดที่เปิดก่อนก็คือตลาดน้ำตลิ่งชั่น โดยการสัญจรไปมาในสมัยก่อนจะเดินทางข้ามสะพานมายังวัดสะพาน ซึ่งอยู่ตรงข้ามใก้ลๆกับชุมชนวัดสะพานมานานนับหลายร้อยปี นอกจากนี้แล้วตลาดน้ำวัดสะพาน ยังเป็นหนึ่งในตลาดน้ำในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วยตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แล้วก็ที่ตลาดน้ำวัดสะพานแห่งนี้
และตลาดน้ำสะพานแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนที่ว่านี้เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่าง ผู้ดูแลพื้นที่คือ กรุงเทพมหานคร ที่มีกองการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตัวตลาดน้ำอยู่ในบริเวณวัดสะพาน ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางน้อย โดยตัววัดจะหันหน้าเข้าสู่คลอง ที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในอดีต ส่วนด้านที่เป็นถนนเข้ามาที่วัดนี้ ชาวบ้านจะเรียกกันว่าด้านหลังวัด บริเวณถัดไปจากวัดจะเป็นเขตย่านชานเมืองกรุง ที่ยังมีบริเวณพื้นที่สีเขียวโดยวงกว้าง ต่างจากพื้นที่รอบนอกที่เต็มไปด้วยวิ่งปลูกสร้างต่างๆ อีกทั้งแล้วยังมีบริการเรืออีกด้วย วิหารที่วัดสะพานนี่เรียกว่า วิหารโถง หรือก็คือเป็นวิหารที่เปิดโล่ง ไม่มีผนัง แต่เดิมตรงนี้เคยเป็นวิหารหลังเล็ก 3 หลังเรียงกัน แต่ด้วยผ่านกาลเวลาจนชำรุดทรุดโทรม ชาวบ้านและชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนวัดสะพานก็ได้ร่วมใจกันสร้างใหม่ ให้เป็นวิหารใหญ่หลัง ที่วัดสะพานนี้เชื่อกันว่าเป็นวัดเก่าแก่มีมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บ้านเราจะไม่พบบันทึกว่าวัดสร้างกันขึ้นในสมัยไหน อาศัยจากการคาดเดาได้จากพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบอยู่ที่วัดสะพานแห่งนี้ ที่มีทั้งที่ยังมีสภาพค่อนข้างดีหรือที่ชำรุดแบบนี้ไปแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยอยุธยา จากแนวคลองหน้าวัด มีคลองซอยสั้น ๆ ที่แยกเข้ามาในบริเวณวัด ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางของตลาดน้ำสะพานนี้ มีเรือมาจอดขายอาหารกัน
โดยไม่ได้มีแต่เรือแม่ค้า ชาวบ้านพายเรือมาซื้อก็มี หรือจะเป็นร้านค้าที่ตั้งบนบก อยู่ในเต้นท์ ซึ่งแต่ละร้านค้าจะมีจุดเด่นความอร่อยของแต่ละร้านต่างกันออกไป ร้านค้าอาหารที่ตลาดน้ำสะพานแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีอาหารที่หารับประทานได้ยาก เป็นอาหารทานเล่นของชาววังสมัยรุ่นปู่-ย่า ตา-ยาย อาทิ ไส้กรอกปลาแนม
นอกจากจะมีร้านค้าต่างๆที่น่าสนใจแล้ว ตลาดน้ำสะพานแห่งนี้ยังรณงค์ให้ชาวบ้านอาศัย กินอยู่กันอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร้านค้าพืชผัก,ผลไม้ในตลาดน้ำสะพาน มักมาจากชาวบ้านที่เป็นเกษตตรหรือปลูกไว้ และนำส่วนที่เหลือแบ่งมาค้าขายกัน สินค้าผลผลิตที่ปลอดสารพิษเขียวชอุ่มจากสวนของชาวบ้าน อีกทั้งการให้ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนสะพานและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำสะพาน ในการพัฒนาตลาดน้ำสะพานให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป แต่แฝงไปด้วยกลิ่นไอความเป็นชาวบ้านวัดสะพานและการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่คู่กับวัดสะพานมานานนับ 230กว่าปีแล้ว

ตลาดน้ำวัดสะพานถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ำในย่านชานเมืองที่น่าท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นตลาดน้ำแล้วยังมีโบราณสถานอันเก่าแก่มากว่า230กว่าปี สมัยอยุธยาที่อยู่เคียงคู่วัด และต้นสะดืดที่เป็นต้นไม้ใหญ่มีสรรพคุณนำมาเป็นยารักษา ที่คนปัจจุบันไม่ค่อยได้ทราบ เป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่อยู่ในย่านชานเมือง โดยมีบริเวณพื้นที่สีเขียววงกว้างโดยรอบตลาดน้ำสะพาน อีกทั้งตลาดน้ำสะพานไม่มีการแบ่งราคาในการค้าขายสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นราคาขายเช่นเดียวกันหมด ตลาดน้ำสะพานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวควรแก่การเชิญชวนมาท่องเที่ยวของกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ขาดความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดน้ำ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

องค์ความรู้การสร้างสรรค์ และผลิตสื่อ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ด้าน Content บนสื่อดิจิทัล

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 13:08 น.