สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 11 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 1
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 31 มี.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 3