สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 มิ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 1
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 31 มี.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 3