สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
1.1ติดตาม และประเมินผล12 กันยายน 2565
12
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 หลังจากที่ได้สร้างกลุ่มและให้เกษตรกรตำบลบางตาวาในพื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลบ่อทองเข้ากลุ่มไลน์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคตามหน่วยงานต่างๆได้เข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้มาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนั่น มีการติดตามการโพสต์ขายภายในกลุ่ม ติดตามจำนวนผู้ผลิตที่โพสต์ขายในกลุ่มไลน์ ติดตามผลผลิตที่ผู้ผลิตโพสต์ขายมีประเภทอะไรบ้าง ติดตามปริมาณและราคาของผลผลิตแต่ละประเภท และมีการติดตามตอนไปส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามและประเมินผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 หลังจากที่ได้สร้างกลุ่มและให้เกษตรกรตำบลบางตาวาในพื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลบ่อทองเข้ากลุ่มไลน์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคตามหน่วยงานต่างๆได้เข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้มาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนั่น มีการติดตามการโพสต์ขายภายในกลุ่ม ติดตามจำนวนผู้ผลิตที่โพสต์ขายในกลุ่มไลน์ ติดตามผลผลิตที่ผู้ผลิตโพสต์ขายมีประเภทอะไรบ้าง ติดตามปริมาณและราคาของผลผลิตแต่ละประเภท และมีการติดตามตอนไปส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
ผลสรุปการซื้อขาย จากที่ได้เห็นในกลุ่มไลน์มีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางตาวา จะมีการขาย กุ้ง ปลา หอย และปลาแห้ง และเกษตรกรตำบลบ่อทอง จะมีการขาย แตงกวา ชะอม ข้าวโพด พริก มะเขือ เห็ดฟาง ถั่วผักยาว และน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ เป็นต้น

3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ5 กันยายน 2565
5
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมตลาดสีเขียวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อนามัย อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ธนาคาร และประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยมีการเข้าไปแจกโบชัวร์และอธิบายอย่างคร่าวๆ และมีการแปะโปสเตอร์ในแต่ละที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมตลาดสีเขียวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อนามัย อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ ธนาคาร และประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยมีการเข้าไปแจกโบชัวร์และอธิบายอย่างคร่าวๆ และมีการแปะโปสเตอร์ในแต่ละที่
สรุปผลการลงพื้นที่ จากที่ได้ลงพื้นที่ในระยะเวลา 5 วันผลตอบรับดีมาก ผู้บริโภคมีความสนใจและอยากให้มีการดำเนินตลาดสีเขียวไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสามารถซื้อสินค้าที่ดี อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ ทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย

3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค30 สิงหาคม 2565
30
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมรูปแบบสื่อและออกแบบสื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้มีความโดนเด่นและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมรูปแบบสื่อและออกแบบสื่อที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานรัฐต่างๆ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้มีความโดนเด่นและมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว สรุปผลการประชุม ทางทีมงานตลาดสีเขียวได้ตกลงที่จะมีการประชาสัมพันธ์ออกแบบสื่อในรูปแบบ โบว์ชัวร์ และโปสเตอร์ ซึ่งจะมีรายละเอียดของผลผลิตมีอะไรบ้าง ข้อมูลเกษตรกร และคิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกนเข้ากลุ่มไลน์ได้ง่ายขึ้น มติที่ประชุม ออกแบบสื่อในรูปแบบโบว์ชัวร์ โปสเตอร์ และสติกเกอร์แปะที่สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในตัวและให้เป็นเอกลักษณ์ของอาหารปลอดสารพิษ

2.4อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง29 สิงหาคม 2565
29
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์ สรุปผลการอบรม ให้เกษตรกรทดลองการโพสต์ขาย สอนการถ่ายรูปผลผลิตและสอนการสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าใจ และให้เกษตรกรสแกนเข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียวที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้นมา

2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา26 สิงหาคม 2565
26
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมงานได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยเชิญวิทยากร นางปรีณัน กำราญศึก ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดออนไลน์และการออกจำหน่ายตามบูธในงานต่างๆมากกว่า 10 กว่าปี มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ สอนการใช้เครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น วิธีการขาย เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการขายตามตลาดออนไลน์ สรุปผลการอบรม ให้เกษตรกรทดลองการโพสต์ขายและสอนการสื่อสาร และให้เกษตรกรสแกนเข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียวที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้นมา

2.2อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางตาวา15 สิงหาคม 2565
15
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 17 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 17 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้
สรุปผลการประชุม  จากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรได้รับทราบแล้วนั่น เกษตรกรมีความเห็นชอบที่จะเข้าร่วมเครือข่ายและสนใจที่จะได้ขายตลาดออนไลน์ ซึ่งปกติจะขายตามหน้าบ้านหรือเร่ขาย แต่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ จึงอยากให้มีการสอนใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และวิธีการขาย มติที่ประชุม ทางทีมงานจะดำเนินการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง10 สิงหาคม 2565
10
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 10 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ บ้านป้าวลี บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางเกษตรกรได้นำเสนอผลผลิตที่มี และผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะพาสเจอไรซ์เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์มาขายในตลาดสีเขียวเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมได้มีการนัดหมายเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเครือข่ายผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 10 ราย เข้าประชุมการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการในทีมตลาดสีเขียวในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ บ้านป้าวลี บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ โดยทางทีมงานตลาดสีเขียวเป็นผู้ชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ง่ายขึ้น และเพื่อให้เข้าใจระบบการกระจายตลาดอาหารสู่ชุมชนในรูปแบบตลาดออนไลน์ที่จะดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางเกษตรกรได้นำเสนอผลผลิตที่มี และผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะพาสเจอไรซ์เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์มาขายในตลาดสีเขียวเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
สรุปผลการประชุม  จากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรได้รับทราบแล้วนั่น เกษตรกรมีความเห็นชอบที่จะเข้าร่วมเครือข่ายและสนใจที่จะได้ขายตลาดออนไลน์ ซึ่งปกติจะขายตามหน้าบ้านหรือเร่ขาย แต่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ จึงอยากให้มีการสอนใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และวิธีการขาย มติที่ประชุม ทางทีมงานจะดำเนินการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกร

1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง)6 สิงหาคม 2565
6
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อทองที่เลือกเห็นชอบลงพื้นที่ตำบลบ่อทองเนื่องจากมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมากและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ่อทองและได้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ผลิตที่สนใจจำนวนหลายราย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านควนดิน บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ และบ้านไผ่มัน เป็นต้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อทองที่เลือกเห็นชอบลงพื้นที่ตำบลบ่อทองเนื่องจากมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมากและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลบ่อทองและได้มีการสอบถามความสมัครใจของผู้ผลิต ซึ่งมีผู้ผลิตที่สนใจจำนวนหลายราย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 และได้มีการลงสำรวจในหมู่บ้านควนดิน บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ และบ้านไผ่มัน เป็นต้น สรุปผลการลงพื้นที่ จากที่ได้ลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ่อทองแล้ว ได้มีกลุ่มที่สนใจและอยากเข้าร่วมเครือข่ายตลาดกระจายอาหารสู่ชุมชน มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพืชผักแปลงใหญ่บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ จำนวนเกษตรที่สนใจ 10 ราย และกลุ่มบ้านควนดินจำนวน 1 ราย

1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย2 สิงหาคม 2565
2
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางทีมกลุ่มตำบลบางตาวาลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะต้องมีการถ่ายภาพและลงโพสต์ขายผลผลิตในกลุ่มไลน์ ซึ่งในการลงพื้นที่จะมีการอธิบายความเป็นมาของการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ในการลงพื้นที่เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ทั่วถึงผู้ผลิตประมงให้ได้มากที่สุด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมกลุ่มตำบลบางตาวาลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะต้องมีการถ่ายภาพและลงโพสต์ขายผลผลิตในกลุ่มไลน์ ซึ่งในการลงพื้นที่จะมีการอธิบายความเป็นมาของการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ เพื่อจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว ใช้ระยะเวลา 2-3 วัน ในการลงพื้นที่เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ทั่วถึงผู้ผลิตประมงให้ได้มากที่สุด สรุปผลการลงพื้นที่ ทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ผลิตประมงในพื้นที่ครั้งนี้ได้จำนวนผู้ผลิตประมงในพื้นที่ที่สนใจและอยากเข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียวตำบลบางตาวาจำนวน 17 ราย ซึ่งเกินคาดตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม29 กรกฎาคม 2565
29
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 4 คน ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางตาวา ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวภายในตำบลบางตาวา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 4 คน ประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางตาวา ซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวภายในตำบลบางตาวา สรุปผลการประชุม จากที่ได้นัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวในตำบลบางตาวา ได้มีการเสนอจัดโครงการตลาดสีเขียวแบบ Online และ Onside ซึ่งจะมีการลงสำรวจผู้ผลิตเกษตรกรในพื้นที่ที่จะให้เข้าร่วมเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยจะมีการลงพื้นที่สอบถามความสมัครใจของเกษตรกร ซึ่งในพื้นที่ตำบลบางตาวาเป็นพื้นที่การทำประมงจึงตั้งเป้าหมายผู้ผลิตประมงจำนวน 10 ราย และสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเกษตรกรผลิตผักผลไม้ให้เข้าร่วมเครือข่ายในตำบล มีการลงเห็นว่าจะมีการลงสำรวจในพื้นที่ตำบลบ่อทองซึ่งมีผู้ผลิตเกษตรกรจำนวนมาก มีการตั้งเป้าหมายผู้ผลิตเข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 5 ราย โดยชวนเข้าไปขายในรูปแบบ Onside ในพื้นที่ตำบลบางตาวาที่มีตลาดนัดทุกเช้าของวันศุกร์ และเข้าร่วมขายในรูปแบบ Online ที่ทางทีมงานสร้างกลุ่ม Line ขึ้นมาเพื่อรวมผู้ผลิตในเครือข่ายทั้งหมดและผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของตลาดสีเขียวให้มาอยู่ในกลุ่ม Line ด้วยกัน โดยผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา อบต. เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล อนามัย และธนาคาร เป็นต้น มติที่ประชุม ทางทีมตลาดสีเขียวตำบลบางตาวา ได้ลงมติตามแผนที่วางไว้โดยร่างลำดับขั้นตอนการดำเนินงานตลาดสีเขียวตำบลบางตาวา ในระยะเวลา 3 เดือน