สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

attach_money

แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 ก.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2562
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 21 มี.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2