สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 :: ประเด็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การขับเคลื่อนงานและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

by Pawint Saeku @26 ต.ค. 65 15:55 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-หนังสือ E-book
photo  , 816x1056 pixel , 44,717 bytes.

Relate topics