สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สถาบันนโยบายสาธารณะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์

by Pawint Saeku @20 ต.ค. 64 10:45 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่ง อาจารย์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตาแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Relate topics