สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

by Pawint Saeku @20 ก.ย. 64 17:25 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา  รับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Relate topics