งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ศวนส ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพืี้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อน แผนอาหารภาคใต้

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @29 มิ.ย. 63 12:02 ( IP : 172...207 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวนส. , ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.
 • photo , 1477x1108 pixel , 118,839 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,108 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,480 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,931 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,436 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 110,754 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 178,366 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,354 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,659 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,932 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 141,538 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,329 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,180 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,085 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 134,953 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 99,522 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 88,433 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 80,558 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 100,109 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 96,492 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 87,273 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ สนส. ม.อ. โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ ในประเด็น 1.พืชร่วมยาง 2.เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ 3.ตำบลบูรณาการระบบอาหาร จากจังหวัด ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงาน ฯ เพื่อให้คนใต้มี #ความมั่นคงทางอาหาร #อาหารปลอดภัย #โภชนาการสมวัย

Relate topics

« 1148
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง