สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
ที่อยู่ 299/1 ถ.อุดร-สกล อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042323464 , 0828401555
โทรสาร 042204263
อีเมล์ info@stu.ac.th
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการสันตพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560-2562
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 1,000,000.00 0/0